Noen enkle tips til å øke studentenes læring

Noen enkle tips til å øke studentenes læring

De vanligste måtene studentene bruker for å studere, å streke under og å lese om igjen, viser forskning at er lite effektiv for læring. Hvorfor bruker vi det da? Og hva bør studentene gjøre istedenfor? Og hvordan kan foreleserne støtte det?

Studentene har større nytte av å øve på det de har lært, få tilbakemelding på om det de gjorde var riktig (ikke nødvendigvis med en gang) og å fordele innlæring av temaet over flere ganger og lengre tid. Istedenfor å gjøre tema 1 i uke 1, så bør man gjøre litt av tema 1 i hver uke i semesteret, og litt av de andre også. Det er mye bedre for læringen, enn å gjøre seg ferdig med et tema av gangen.

Spesielt det siste er vanskelig for både studenter og forelesere. Læreboken kommer ferdig oppdelt i kapitler. Og det er ikke mulig å skulle være innom hele området for kurset hver uke. Men hva med å utnytte denne kunnskapen til å identifisere kjernebegreper, likninger og modeller i kurset, og sørge for at i alle fall de er med studentene hver uke? Da øker vi sannsynligheten for at disse også er med studentene neste semester.

I tillegg støtter forskningen det våre forelesere gjør, ved å bruke Kahoot og eller one minute paper. Kjør en Kahoot med spørsmål fra forrige uke på starten av forelesningsøkten og kjør gjerne en one minute paper på slutten av økten med et par åpne spørsmål om hva studentene lærte i dag. Jeg pleier å anbefale et tredje spørsmål, hvor studenten kan kort svare på hva han eller hun har tenkt til å gjøre av selvstudier til neste gang vi møtes.

Forskningen i denne bloggposten er hentet fra

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students’ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest14(1), 4-58.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by