Når motivasjon ikke er nok

Når motivasjon ikke er nok

I forrige bloggpost skrev jeg om motivasjon som noe som ikke nødvendigvis trenger å komme først. Jeg har lest mer om temaet og tenkt mer på dette med at motivasjon og adferd ikke alltid henger sammen. Litteraturen sier at vi kan ha en generell motivasjon til å nå et mål (for eksempel en bachelorgrad), men det betyr ikke nødvendigvis at jeg mandag kl.10 velger å åpne læreboka. Men det at man velger å åpne læreboka mandag kl.10 gjør at du når målet.

Hva gjør at du åpner læreboka mandag kl.10? Det første svaret er selvkontroll. Og det intuitive svaret er at man klarer å motstå andre fristelser og heller velge å lese boka. Men her kommer forskningen og viser at det ikke er helt slik det henger sammen. De studentene som kjennetegnes ved selvkontroll trenger ikke nødvendigvis motstå fristelser. De har nemlig laget en plan og en vane for å hver mandag kl.10 sette seg ned med læreboka. De tar ikke et valg, men handler etter beslutninger de tok på et tidspunkt hvor de kunne planlegge etter motivasjonen om å få en bachelorgrad, heller enn å vurdere hva jeg har lyst til i øyeblikket.

Hemmeligheten er å ha et mål for øye, og troen på at jeg kan nå det, i tillegg til innsikt nok til å ha strategier og planer som sørger for man gjør det som skal til for å nå målet, uten å trenge å utøve impulskontroll. Det beste er automatiserte vaner. Mandag kl.10 sitter jeg på det samme bordet i biblioteket og leser det samme faget. Kl.12 er jeg ferdig. Da sjekker jeg mobilen mens jeg går til trening.

Det sies at jo mer man automatiserer og lager rutiner, jo mindre trenger du å bruke selvkontroll til å ta beslutninger om disse tingene, og jo mer hjernekraft har du igjen til å styre USA (Barack Obama) eller finne opp iPoden (Steve Jobs). Frihet fra å velge gjør at vi når målene våre. Valget ditt var å velge å prøve å nå målet.

Her er artiklene jeg har lest:

Galla, B. M., & Duckworth, A. L. (2015). More than Resisting Temptation: Beneficial Habits Mediate the Relationship between Self-Control and Positive Life Outcomes. Journal of Personality and Social Psychology109(3), 508–525. http://doi.org/10.1037/pspp0000026

Duckworth, A. L., Gendler, T. S., & Gross, J. J. (2016). Situational strategies for self-control. Perspectives on Psychological Science11(1), 35-55.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by