Når læreren er på video

Når læreren er på video

Den tradisjonelle forelesningen får mye pepper om dagene.  En som virkelig utfordrer forelesningens rammer er kollega Erik Wilberg. Erik bruker både Kahoot, Padlet, Facebook og egenproduserte videoer for å engasjere og kommunisere med studentene. Han bruker også Adobe Connect for veiledning av studentene, dette sparer både han og studentene reisetid for veiledning.  I forrige uke valgte Erik å legge den auditoriumsbaserte forelesningen, i samråd med studentene, til Adobe Connect.  Erik spurte studentene på forhånd via klassens Facebook-gruppe om dette var greit.  Med unntak av to studenter svarte alle ja. Selve den praktiske gjennomføringen gikk greit. I ettertid spurte Erik studentene om hva de synes om denne gjennomføringen og med unntak av 3 stykker svarte alle vedig bra. De tre siste synes dette gikk bra.  Ingen svarte ikke bra eller bortkastet tid.

Det som var en interessant observasjon Erik gjorde var at ved denne formen for forelesning var studentene mye mer aktive enn ved en tradisjonell auditoriumsforelesning fordi studentene brukte chat-funksjonen aktivt.  På den måten ble det en tettere dialog og tilbakemelding mellom foreleser og studenter.

Dette er nok et eksempel på at ved god bruk av digitale arenaer kan en få til gode, fleksible studentaktive læringsformer.

                    

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply