Mobil læring – noe for høyere utdanning?

Mobil læring – noe for høyere utdanning?

Onsdag var jeg på kanskje tidenes mest underbesøkte konferanse. Bare 50 deltakere hadde funnet veien til Nordiskt nätverk för vuxnas lärandes konferanse om mobil læring her i Nydalen i går, men forhåpentligvis gikk de fleste hjem med en ide om at mobilen kan brukes også i høyere utdanning. Kort oppsummert så var kjerneideene fra konferansen at

  1. Mobilen er lett tilgjengelig for studentene, og noe de ofte bruker tid på – la oss utnytte det!
  2. Mobilen er et godt verktøy for å gjøre hverdagen rundt undervisningen enklere, både for studenter og undervisere.
  3. Mobilen gjør det mulig å legge inn korte læringsøkter, hvor som helst og når som helst
  4. Mobilen kan tas fram, istedenfor å legges bort, også på forelesning, og brukes som et verktøy for å aktivisere studentene og få i gang de gode faglige diskusjonene.

Så hvorfor bruker vi da mobilen så lite som vi gjør i høyere utdanning? Er det bare feriespansk jeg skal lære når jeg sitter på banen eller kan jeg lære markedsføring også? Er årsakene at mobilen oppleves som et verktøy for kommunikasjon og underholdning heller enn læring? Eller er det fordi vi tror det kreves mye utvikling og tilpassing for å kunne ta i bruk mobilen? Eller er det helt andre grunner? (og i så fall vil jeg gjerne høre om det i kommentarfeltet).

På konferansen lærte jeg at av BIs studenter så har de aller fleste smarttelefon, og de aller fleste har lastet ned BI mobile-appen. Appen gir studentene tilgang til blant annet sin egen studiekalender, til artikkelsøk på biblioteket, videoer og dagens meny i kantina. Det gjør at studentene våre har knytta mobilen og BI sammen, og jeg tror at terskelen for å bruke mobilen også i læringen på BI er lav for studentene. Men hva med underviserne? Hvis vi i LearningLab kan gi dere som undervisere enkle verktøy for å aktivisere studentene ved hjelp av mobilen, vil dere bruke det? På konferansen i går hørte vi om Høgskolen i Sør-Trøndelag som bruker mobilen til å få studentene til å svare på flervalgsspørsmål i timen. Det er anonymt og dermed trygt å svare feil. Underviseren knytter det hele opp til summegrupper og diskusjoner i klassen, og får aktivitet på den måten. 

Men hva med mellomrommet? Kan mobilen også brukes der? Alex Strømme fra NTNU har tidligere holdt presentasjoner om hvordan han bruker mobilen til å lage korte filmer som studentene kan se på egen mobil i forkant av hver undervisningstime. Filmene inneholder gjerne et spørsmål som studentene reflekterer over, og på den måten gjør at studentene stiller forberedt til timen. Litt enklere kan man også sende sms til studentene utenom forelesning, og for eksempel be de gjøre en oppgave med mobilen. Sannsynligheten for at studentene faktisk får med seg informasjonen som blir sendt ut på denne måten er større enn om det bare legges ut i it’s learning.

Så hva tror du? Har mobilen en plass i høyere utdanning?

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply