Milepæl for Mobile læringspakker

Milepæl for Mobile læringspakker

BI Bank og Forsikring feirer første milepæl i pilotprosjektet Mobile læringspakker. Den nyutviklede læringsappen er publisert i første testbare beta.

mobil_læringspakke– En testbar versjon av tjenesten er viktig for oss. Nå kan arbeidet med å legge inn læringspakker i tjenesten begynne, sier Martin H. Andresen, prosjektleder for Mobile læringspakker på BI Bank og Forsikring.

Jobben med å velge ut faglig innhold er allerede godt i gang. Nå jobbes det med tilpassing til det nye verktøyet.

– Det unike med prosjektet er at vi blir så tett kursdeltakeren på telefon. Våre nye digitale vaner viser at vi snur oss til den skjermen som er nærmest. Vi gir muligheten for å bytte ut ledige minutter i hverdagen med læring, sier Andresen.

Tjenesten mYouTime er et mobilbasert presentasjonsverktøy for å distribuere innhold internt i en gruppe eller en organisasjon. En læringspakke består av en tittelside, tre innholdssider og opp til fem flervalgsspørsmål. Forfatteren av læringspakker får fortløpende tilbakemelding om hvem som har åpnet og hva mottakere svarer til hver læringspakke. Det rigide oppsettet krever at innholdet må være poengtert, men til gjengjeld gjør det forutsigbart for mottaker og senker barrieren for å lære. Mange betegner verktøyet som en krysning mellom Twitter og e-læring.

Vi tar verktøyet i bruk for å holde studenten tettere til det faglige innholdet i kurset og bryte ned barrierer for læring.

 

Veien videre

Planen er å ha innhold klart til studiesamling i Motorvognforsikring i slutten av oktober. Kurset er blinket ut som testplattform for det nye læringsverktøyet. Den typiske kursdeltakeren jobber innenfor fagfeltet og som øker den umiddelbare verdien av ny læring.

Akkurat nå er vi i Betaversjon 0.3.1. Testingen foregår gjennom en lukket tjeneste levert av vår utvikler. Nå venter stadiet som release candidate, før tjenesten blir satt i produksjon som nedlastbar versjon. Tjenesten blir tilgjengelig i nettbutikkene App Store og Google Play i løpet av oktober. Det vil dekke nesten hele det norske smarttelefonmarkedet.

I perioden fra siste samling til eksamen vil vi servere et utvalg læringspakker basert på sentrale deler av pensumet. Læringspakkene vil komme i tillegg til det tradisjonelle pedagogiske opplegget og vil forhåpentligvis fungere som støtte og ekstra motivasjon.

 

Tilrettelagt for toveis læring

De mobile læringspakkene blir distribuert gjennom en egenutviklet app som kursdeltakerne oppfordres til å installere. Valget falt tidlig på en app, fordi man ønsker å ta telefonens integrerte funksjoner i bruk. Dette gir studentene muligheten til å forfatte egne læringspakker til gruppen. Vi kan tilrettelegge for spontan læring på tvers av gruppen.

 

Testkaniner søkes!

Vi trenger flere kloke hoder til å teste tjenesten. Målet er å danne oss et bilde om dette er en nyttig læringskanal for BI. Derfor vil vi har flere fra høyskolen til å teste verktøyet. Prisen er at du vil lære litt om motorvognforsikring mens vi holder på. Så vil vi stille deg noen spørsmål i etterkant om din opplevelse av tjenesten. Send e-post til martin.h.andresen@bi.no om du er interessert i å delta.

 

Faktaboks:

–  mYouTime er et mobilbasert verktøy for å distribuere innhold internt i en gruppe eller en organisasjon.

– En læringspakke består av en tittelside, tre innholdssider og opp til fem flervalgsspørsmål.

– En forfatter av læringspakker får fortløpende tilbakemelding om hvem som har åpnet og hva mottakere svarer til hver læringspakke.

– Bruk av smarttelefon er utbredt i Norge. Ved 1. kvartal hadde 78 % av den norske befolkningen en smarttelefon.

– mYouTime er en norskutviklet tjeneste fra Amendor AS

Les mer på myoutime.com

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Martin Henrik Andresen is a Project Manager and mLearning Specialist at BI Norwegian Business School, Norway’s largest business school. With a business-development background from media, Andresen was challenged to use technology to disrupt existing methods of teaching. Andresen has explored the opportunities in mobile micro learning in the higher education industry.

There is 1 comment for this article