Medstudentvurdering eller egenvurdering?

Medstudentvurdering eller egenvurdering?

Studentene sier at de vil ha tilbakemelding, helst fra faglig, men det de lærer mer av er å vurdere andres eller egne arbeider.

Schneider og Preckel (2017) har systematisk gått gjennom alle meta-analyser, for å identifisere variabler som er assosiert med “achievement” i høyere utdanning. De finner at medstudentvurdering er den faktoren som er høyest assosiert med achievement, mens egenvurdering rangeres på 8.plass.

En viktig del av medstudentvurdering er selvfølgelig det å gi tilbakemelding til andre og å få tilbakemelding fra andre. Det å få tilbakemelding er noe studentene stadig vekk uttrykker at de ønsker seg (for eksempel viser resultatene fra Studiebarometeret for femte år på rad dette). Når studentene etterhvert kommer inn i arbeidslivet trenger de å kunne vurdere om eget og andres arbeid er bra nok, og dermed har medstudentvurdering også en annen viktig funksjon, nemlig å vurdere arbeider opp mot forhåndsdefinerte vurderingskriterier og eksempler på gode oppgaver. Er denne oppgaven bra nok i denne konteksten? Er den middels, eller kanskje bedre enn de fleste? Hva er det som gjør den bra? I et slikt perspektiv kan studentene like gjerne vurdere egne arbeider opp mot slike kriterier som at de vurderer hverandres, og dermed gi seg selv tilbakemelding.

Egenvurdering er derfor kanskje en undervurdert lærings- og tilbakemeldingsaktivitet?  Det er enkelt å administrere, og veldig mange studenter kan få tilbakemelding uten å øke arbeidsbyrden til den enkelte faglige nevneverdig. Det du trenger er en oppgave, og et sett med kriterier. Hvis du vil ha det som arbeidskrav, så kan du bruke testverktøyet i itslearning til å lage en matrise med kriterier, som studentene fyller inn og sender inn som sin besvarelse. Fordelen med det er at du som faglig på denne måten også kan gi tilbakemelding til den enkelte, ved at hvert kriterie har et tips til hvordan studenten kan lære mer om noe han eller hun har skåret seg selv lavt på. Hvis studenten vurderer sin egen diskusjon til å være under middels, så kan det i testen på itslearning være en tilbakemelding til studenten om hvordan man generelt kan gå fram for å skrive en god diskusjon.

Andre former for egenvurdering kan være enklere og mer uformelle. Still studentene et spørsmål, be de oppsummere et tema i en setning, eller sette ord på hva som fremdeles er uklart. Dette er oppgaver som kan gjøres både i og mellom forelesning/samling, både digitalt og på papir, og som kan samles inn og gis tilbakemelding på eller forbli studentens eget. Her er det mange muligheter, og vi tar gjerne inn tips til flere!

Har du noen tips til artikler om dette, hører vi gjerne fra deg! Her er noen vi har funnet frem til:

Carless, D., and K. Chan. (2016). Managing Dialogic Use of Exemplars. Assessment and Evaluation in Higher Education. Advance online publication.

Liu, N. F., and D. Carless. (2006). Peer Feedback the Learning Element of Peer Assessment. Teaching in Higher Education, 11(3), 279–290

Schneider, M., & Preckel, F. (2017). Variables associated with achievement in higher education: A systematic review of meta-analyses. Psychological bulletin143(6), 565.

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by