Learning analytics – trenger det å være så vanskelig?

Learning analytics – trenger det å være så vanskelig?

Jeg har alltid trodd at learning analytics var noe for framtida, som trenger spesialiserte verktøy og dyre integrasjoner. Men en presentasjon i regi av eAssessment Scotland satte meg på andre tanker, det er fullt mulig å utnytte de dataene vi allerede har om studentenes prestasjoner i itslearning for å sette inn tiltak. For det er det learning analytics handler om, å bruke det vi vet om studentene til å gjøre endringer.

learning_analytics

Men man må gå inn og gjøre en manuell jobb, og for eksempel se på hva som kjennetegner de beste studentene og hva som kjennetegner de som stryker til eksamen. I dette eksempelet fant de ut at de som stryker til eksamen (dette var nettstudenter) ofte ikke hadde vært inne i LMSet før langt ute i 3.uke, mens de som gjorde best hadde tatt både frivillige tester, sett på alle videoforelesninger og vært regelmessig inne i diskusjonsforumene. De som gjorde det dårlig hadde også bare sett på noen av videoforelesningene og i det hele tatt vært uregelmessig inne og gjort noe i kursrommet.

Hva sier dette oss?

Slike data kan vi også finne ut om våre egne studenter og bruke til å sette inn tiltak. Vi kan spore hva de enkelte studentene har gjort, vi vet hva eksamenskarakterene deres er og vi kan sette dette sammen til å se etter mønstre i studentmassen. Disse mønstrene kan brukes til å sette inn tiltak, som for eksempel å følge opp de som ikke har vært pålogget, eller oppfordre til mer jevn innsats.

Er dette learning analytics?

Mange forbinder kanskje learning analytics med at man sporer hver enkelt students innsats og at det gis automatiserte tilpasninger ut fra disse dataene. Man kan si at det er en slags avansert learning analytics, mens eksempelet ovenfor er en mye enklere form.

Hva med deg som leser dette, mener du at eksempelet kan sies å være learning analytics, eller er det ikke det? Og er dette noe vi bør gjøre mer av? Kanskje gjør du det selv allerede, isåfall skriv gjerne om det i kommentarfeltet!

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply