Læringssyn? Er det så viktig da?

Læringssyn? Er det så viktig da?

Er du en av dem som har valgt side? Står du med begge føttene planta i sosiokulturell teori eller er du en kognitivist? Kanskje er situert læringsteori det du brenner for? Eller er dette spørsmål du ikke har noe forhold til? Burde du ha det?

Jeg vet ikke. Men det var veldig viktig for meg da jeg var hovedfagsstudent. Jeg prøvde å argumentere for at klokest ble man av å bruke alle læringsteorier som komplementerende, og ha et pragmatisk ståsted. Men hvor står jeg idag? Hvilket læringssyn har vi i BI LearningLab? Jeg er ikke sikker, men noen linjer kan jeg dra opp. Vi er opptatt av aktiv læring, av å motivere og engasjere studentene våre. Vi er opptatt av samstemt undervisning, constructive alignment, som Biggs kaller det. Vi bruker Blooms nivåer og didaktisk relasjonmodell som verktøy for å tenke og planlegge undervisning. Vi er opptatt av å få tilbakemelding, gi tilbakemelding og å lære både studenter og ansatte å evaluere seg selv og egen læringsprosess.

Så hva gjør det oss? Hvilken læringsleir eller bås setter det oss i? Hva syns du? Og hva er ditt læringssyn? Og burde vi kaste ut læringspyramiden?

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by
There is 1 comment for this article