Læringsstilskurs

Læringsstilskurs

5 og 6. april 2011 ble det gjennomført et kurs i læringsstiler ved Handelshøyskolen BI i Nydalen. Kursholder var Tine Nielsen fra CBS i Danmark. I kurset tok Nielsen utgangspunkt i Sternbergs theory of mental self-government. Kurset ble lagt opp som en workshop bestående av forelesninger, diskusjoner, individuelle refleksjoner, parvise og gruppeøvelser og presentasjoner. I øvelsene og refleksjonene ble det tatt utgangspunkt i læringsstilsprofiler basert på en test hver deltaker tok på forhånd. Tema var:

– forholdet mellom lærings- veilednings- og undervisningsstiler

– betydningen av forskjeller og likheter mellom veileders og studentenes stiler for kommunikasjon

– forståelse og samarbeid, stiler som en ressurs i veiledningen

– forskjellige stiler som didaktisk og pedagogisk utviklingsredskap

– matching og mis-matching av studentenes stiler – hvorfor og hvordan? 

Til sammen deltok 20 faglige hovedsakelig fra Nydalen, men også flere regionale skoler var representert.

Noen av kommentarene fra deltakernes “One minute paper” var:

  – Ga meg innsikt i læringsstiler generelt og egen læringsstil spesielt

– Kurset har satt i gang egne refleksjoner rundt min “foretrukne” måte å tenke undervisning på

– Å se hvordan jeg kan anvende kunnskapen i praksis

– Forøvrig betydningsfullt å treffe andre kolleger og utveksle erfaringer på tvers av fag

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply