Kahoot populært på BI

Kahoot populært på BI

Flere på BI har tatt i bruk Kahoot. Det er et sosialt læringsspill som brukes i klasserommet for å aktivisere og motivere studenter, for å teste kunnskap, for å repetere pensum og for å gi et morsomt avbrekk i forelesningen. Med verktøyet kan du lage quizer, diskusjoner og undersøkelser. Kahoot er først og fremst ment for klasserommet. På BI har Kahoot allerede blitt brukt i både forelesninger og kurs. Stadig flere ønsker å bruke det i undervisningssammenheng.

Kahoot!
Foto: getkahoot.com

Spillbasert læring
Kahoot skaper engasjement og læring. Det har BIs høyskolelektor Nina Ronæs fått erfare. I sitt blogginnlegg skriver Nina at det digitale verktøyet skaper et enormt engasjement i auditoriet. Hun har blant annet laget quizer for store klasser hvor grupper på to og to svarer på spørsmål i forelesningen, fordelt på ulike tema. Studentene viste tydelig at de likte å spille og konkurrere på denne måten. “Tenk å kople tunge, faglige teorier med lek, samarbeid og latter. En utrolig og unik sammensetning. Studentene fikk en god repetisjon av pensum. Repetisjon øker læring”, skriver Nina.

Enkelt
Kahoot er et enkelt og intuitivt verktøy. Det er lett å registrere seg og det er gratis. For å spille, må deltakerne ha en mobil, pad, PC eller lignende, og internettilgang. Gå inn på getkahoot.com og kom i gang. Start med å lage din første quiz og test den ut på kollegaer eller andre bekjente. Kontakt gjerne LearningLab for veiledning og inspirasjon.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by
There is 1 comment for this article
  1. Pingback: Heftig og begeistret | BI LearningLab | BI LearningLab

Leave a Reply