Læringsdesign

Læringsdesign

I det siste har vi i LearningLab diskutert kursdesign versus læringsdesign. Litt kjapt og overfladisk kan man kanskje si at kursdesign betyr å planlegge et kurs ut fra innholdet i kurset, og fra et undervisningsperspektiv. Læringsdesign vil isåfall bety å planlegge et kurs ut fra studentene skal lære, det vil si å planlegge for læringsaktiviteter som er samstemte med de intenderte læringsutbyttene i kurset.

Ut fra et slikt perspektiv kan man argumentere for at hele UH-sektoren i Norge skulle ha endret fra kursdesign til læringsdesign ved innføring av NOKUTs kvalifikasjonsrammeverk. Så langt så ser det jo tilforlatelig ganske så ryddig ut.

Men la oss tenke oss litt om. Hva betyr denne forståelsen av læringsdesign i praksis? På BI sier vi at studentene skal jobbe 200 timer med et kurs som tilsvarer 7.5 studiepoeng. 45 timer av dette skal være undervisning og veiledning. Vil det å “læringsdesigne” et kurs si at vi planlegger hvordan studenten skal disponere alle sine 200 timer i et kurs? Eller vil det si å planlegge for 45 timer? Eller noe i mellom?

Uansett hva man velger, så må det synliggjøres for studentene. Hvor stor del av ditt læringsarbeid har du gjort hvis du har gjort det som din foreleser har planlagt for deg i løpet av en uke? Det må være helt klart for studenten. Noen av foreleserne våre gjør dette. De legger opp en slags ukeplan, som involverer både det å møte på BI, se video, lese pensum og løse oppgaver. Kanskje er det til og med en test til slutt hvor studentene kan sjekke om de har kommet i mål med læringsutbytte for den gitte uka. For førsteårsstudentene kan det kanskje være nyttig med en slik forståelse av læringsdesign.

Men hva med andre aktiviteter, som for eksempel kollokvie, eller bearbeiding av notater? (og sikkert mer som jeg ikke kommer på akkurat nå). Noen aktiviteter ønsker vi at studentene skal ta initiativ til selv, og bruke når de selv ser det er behov for det. Og hva med å utvikle ferdigheter for å planlegge egen hverdag og jobbe selvstendig? Bør vi da planlegge inn ikke-planlagt tid i læringsdesignet for å gi rom for at studentene skal utvikle slike ferdigheter?

Hva tenker du? Skriv gjerne i kommentarfeltet!

Next Post:
Previous Post:
This article was written by