L + M + S = ???

L + M + S = ???

De to siste dagene har jeg vært sammen med en kollega på Uninett sin konferanse SUHS (Systemer i UH-sektoren) i Trondheim. Det har vært et utrolig godt arrangement, og jeg er impontert over hvor godt uninett har fått arrangementet til å flyte med 300 deltakere og 6 parallelle spor. Gratulerer med en vel gjennomført konferanse!

Jeg har fulgt et eget spor knyttet til Digitalt Læringsmiljø, og har fulgt spesielt interessert med på alt knyttet til LMS. Det er spennende å høre hvordan flere utdanningsinstitusjoner tenker rundt LMS og fremtidens digitale læringsarena, og det var flere som meldte seg på med spørsmål og kommentarer.  

Under ett av innleggene ble det sagt at dagens LMS er for mye M (management) og for lite L (learning). Dette er jo et kjent utsagn som vi på BI er helt enig i naturligvis. Det er læring vi ønsker å få til, og det er selvfølgelig dette systemet skal bygge opp under. Likevel sitter jeg med en følelse av at det ikke er dette vi diskutere, og at fokuset stadig faller tilbake på M (management). Det handler om digitalisering av prosesser, digitale tjenester, helhetlig arkitektur og integrasjoner, trender og  til sist drakampen mellom innovatørene og de travle faglige ansatte. Jeg opplever at vi styrer utenom kjernen; Læring. Under siste sesjon kom også følgende ordsky opp, og jeg merker meg at ord som læring, undervisning og forskning er utelatt.
IMG_0113.JPG

Joda, det ble nevnt noen fine ord. Et nytt LMS må være sosialt, personlig og studentsentrert, men hva legger vi egentlig i dette? Hva betyr dette for studenten, og hvordan påvirker dette læringen? Hvordan får vi i det hele tatt studentene inn på dette sosiale LMSet? Hvordan henger tenkningen rundt nytt LMS sammen med undervisningsmetoder og studentenes faktiske læringssituasjoner?  Dette er mange spørsmål som jeg mener fortsatt står ubesvart eller kanskje bare delvis besvart.

På BI er vi i en prosess der vi ønsker å stille akkurat disse spørsmålene, og se hvilke grep vi kan gjøre for å faktisk legge til rette for læring. Vi ønsker gjerne innspill på hvordan vi kan designe enkeltgrep for at studenter kan lære, og ønsker dialog med både studenter og andre interessenter i UH-sektoren. Kanskje klarer vi å komme nærmere læringsbegrepet før vi designer tjenester og integrasjoner som studentene kan dra nytte av.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil høre mer eller være med i dialogen om fremtidens digitale læringsarena. 
erik.b.nilsen@bi.no

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Advisor in edtech and innovation at BI Norwegian Business School. Focusing on how technology can enable both incremental and radical change in higher education.

Leave a Reply