Kan video gjøre det enklere å være ny som student?

Kan video gjøre det enklere å være ny som student?

Fra VGS til BI – en tøff overgang

Noe av det mest utfordrende som ny student på BI er det å få oversikt over fagene, og få en forståelse for hvordan og hvor mye man må jobbe med dem for å oppnå en god karakter. Mitt inntrykk er at det er i det første og andre semesteret skolen mister flest studenter, og en av grunnene til dette tror jeg er at man føler seg lite sett av skolen. Med storklasseundervisning oppnår man å nå mange studenter på en effektiv måte, men overgangen fra tett oppfølging i videregående skole til 100% ansvar for egen læring kan være tøff for mange. Som 23-åring og ny student på BI for bare to år siden, fikk jeg se dette på nært hold. Frustrasjonen blant de yngre studentene var rett og slett stor.

Det tar tid å få overblikk

IMG_0399Når en skal sette seg inn i et nytt fag går en gjennom flere faser. Før en dybdelæringen virkelig kan sette inn, bør en først få et større overblikk over faget, slik at man vet tidlig hva en står ovenfor. Dette tar, i min erfaring i møte med mange medstudenter, lang tid i starten. Gjennom studentstemmeprosjektet har jeg dessuten hørt studenter som er godt inne i fjerde semester si at de først nå skjønner hvor viktig det er å lese læringsplanen før en går i gang med faget, og ikke minst sjekke innom den underveis for å se at man er på rett vei.

Kan gradvis tilvenning senke strykprosenten?

Jeg skjønner at man på høyskole skal bli satt andre krav til enn på vgs. Spørsmålet er likevel om man kanskje bør jobbe for en mer gradvis tilvenning? Jeg mener, er det meningen at en av fire skal stryke i Finans og Økonomistyring 1? På noen av studiene er tallet faktisk oppe mot en av tre. Det er klart at fagets vanskelighetsgrad og det faktum at dette er et ukjent fagområde for mange nye studenter er blant de største grunnene til denne høye strykprosenten. Samtidig virker det som om mange av de faglige mener at man også må øve seg på å ta inn store mengder ny informasjon og sortere dette på en fornuftig måte selv. Dette er selvfølgelig en viktig del av en høyere utdanning, men det må da være mulig å ta en ting om gangen?

Jeg mener, hva er viktigst: å gi studentene en sjokkopplevelse i møte med den store informasjonsmengden, med den konsekvens at over en tredjedel velger å gi opp eller rett og slett ikke klarer det, eller å jobbe for at flest mulig fullfører kurset med best mulig karakter?

Og løsningen er … video!

Mitt forslag er å lage 5-10 minutters videoer hvor en går gjennom de viktigste punktene fra læringsplanen, forbereder studenten på hva de enkelte emnene handler om, og gi en kort oppsummering på hvordan eksamen kommer til å se ut. Dette er ingen revolusjonerende idé, men kan være en effektiv måte å få studentene raskere inn i faget. Arbeidskrav fungerer til en viss grad, men det er ikke nok. De er vant til å få info over internett og ved hjelp av videoer, så hvorfor ikke bruke disse hjelpemidlene til å hjelpe studentene som trenger det mest, nemlig de som kommer rett ut av videregående skole?

Jeg tror at ved å øke fokus på å hjelpe studenten til å få et grep om skolehverdagen tidlig vil øke antall studenter som gjennomfører førsteåret. Dessuten vil flinkere elever komme enda tidligere forbi overblikksfasen og inn i selve læringsfasen.

Andreas Bryn Edesberg

Student i MSc – Leadership and organizational psychology

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply