Kan man lære uten motivasjon?

Kan man lære uten motivasjon?

Studentene må være motiverte, sier vi, ellers spiller det ingen rolle hva vi gjør som forelesere. Skal vi bruke tid på å motivere studentene, på begynnelsen av semesteret, i starten av hvert tema? Og hva skjer hvis de fremdeles ikke er motiverte, vi kan jo ikke akkurat sørge for at andre er motiverte?

Dette er spørsmål man ofte stiller seg, og motivasjon fremstår nærmest som et hinder på vei til læring. Det samme gjelder faglig stab for oss som jobber som endringsagenter, vi diskuterer hvordan vi kan skape motivasjon for å få til endring, hvor motivasjon må komme først.

Men må motivasjonen virkelig være på plass først? Er det slik at hverken læring eller endring kan skje før de som skal lære eller endre kan komme i gang? Kanskje ikke? Tenk etter, på deg sjøl og din egen jobb. Du sitter nå og leser denne bloggposten. Kanskje skulle du egentlig ha gjort noe helt annet, men du er jammen meg lite motivert for å gjøre den andre oppgaven. Du prokastinerer. Men hvordan kommer du tilslutt over den manglende motivasjonen? Venter du til motivasjonen kommer? Ser du en video som skal motivere for å gjøre oppgaven eller får mer lønn?

Du gjør jo ikke det. Du lager kanskje en kort liste over de ulike deloppgavene, gjør den ene, krysser av, blir kanskje motivert av at den er ferdig, eller at du fikk til det du hadde grua deg litt til, og så har du fått litt mer motivasjon for å gå løs på neste oppgave.

Motivasjon kan henge litt bakpå. Den trenger ikke komme først. Innimellom kan det være like greit å bare få studenter i gang med å løse enkle oppgaver de kan få mestring og motivasjon fra. Det å hjelpe studentene i gang, jobbe med to-do-lista, se at man får til, kan være en annen tilnærming til å øke motivasjon og dermed videre læringslyst hos studentene. Det trenger ikke være motivasjon først. Istedenfor å starte et nytt tema med en motiverende introduksjonsvideo eller et motiverende eksempel kan du la studentene jobbe med enkle oppgaver og gi de tilbakemelding som skaper mestring, for så å få lyst til å lære mer. Har du prøvd det?

Next Post:
Previous Post:
This article was written by