Kan et enkelt grep som større oversikt gi økt engasjement?

Kan et enkelt grep som større oversikt gi økt engasjement?

Når vi snakker med foreleserne våre så sier de at de er opptatt av å skape motivasjon og engasjement hos studentene våre. Om det er et bra mål og hvorvidt det skaper økt læring er tema for en annen bloggpost. Men hva er det som skal til for å skape motivasjon og engasjement? Kan det å gi studentene bedre oversikt være et enkelt, men effektivt virkemiddel?

Jeg prøver for tiden å se dette i lys av et rammeverk utviklet av Kahu, hvor engasjement er delt opp i tre deler; følelser, kognisjon og adferd. Forut for at en student blir engasjert finner vi blant annet psykososiale faktorer som påvirker, blant annet motivasjon og det psykologiske konseptet «self efficiacy» som kan beskrives som troen på at man er i stand til å løse en oppgave». I andre modeller sees self efficiacy på som en av flere deler i motivasjonsbegrepet, det å ha tro på at jeg kan mestre noe og en mulighet til å gjøre det, gir motivasjon og er med og skaper et større engasjement.

Hva har dette med oversikt å gjøre? Når vi intervjuer studentene våre, så sier de aller fleste av dem to ting. Det ene er at de ikke har nok tid i livet sitt til å gjøre alt, det andre er at de ikke har oversikt over alt som til enhver tid skal gjøres. Jeg har en teori om at det å ha en oversikt over alt som skal gjøres i studiet og å vite hva av det man selv har gjort vil gi både en følelse av kontroll, og innimellom kanskje en følelse av å være ajour og dermed også en tro på at dette kan man få til! Dermed vil motivasjonen øke, engasjementet vil øke og kanskje vil det faktisk føre til at studentene våre jobber mer med faget. Logisk? Eller er det noen brister i argumentet mitt jeg er blind for? Kommenter gjerne!

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply