Jeg lærer ingenting av Kahoot

Jeg lærer ingenting av Kahoot

selv ikke når jeg vinner. Er det meg? Er det spørsmålene? Eller bare konteksten?

Meg
Jeg blir så opptatt av å vinne, at jeg strengt tatt ikke bryr meg hverken om spørsmålene eller svarene. Jeg må bare trykke, kjempefort, gul, grønn, rød, blå, er det rett? Var det fort nok? Fikk jeg poeng nok til at jeg leder? Vi må videre til neste spørsmål, se om jeg kan det. Jeg tar det første svaret som popper opp i hodet og trykker,  fort!

Spørsmålene
Jeg slengte ut påstanden om at jeg ikke lærer noe til resten av teamet jeg jobber i. Da har du kanskje ikke møtt gode nok spørsmål ennå, var svaret fra en kollega. Og kanskje er det der det ligger. Kanskje har jeg bare vært med på quizzer laget for moro og laget for å øve på Kahoot, hvor det egentlig ikke har vært formålet at jeg skal lære noe.

Konteksten
Jeg har ikke vært student. Sittet på nestbakerste eller nestforreste rad og trykka meg gjennom en Kahoot. Så jeg kan strengt tatt ikke vite om det bare var gøy, eller om det faktisk var noe læring involvert. Jeg sier til foreleserne våre at det at det er gøy kan noen ganger være en god effekt på ettermiddagen bare for å vekke læringslyst. Det er helt greit. Jeg sier også at hvis det ikke var det du ville, hvis du ville at de skulle lære noe av Kahoot-en, så må den stå i en kontekst. Kanskje det ikke kan være så mange spørsmål. Kanskje hvert enkelt spørsmål må addresseres og diskuteres. Litt som gubben min og broren hans som skal diskutere hvert eneste TP-spørsmål etter at de har fått fasiten. Det er litt kjedelig for oss andre, men jeg tror de lærer mer enn meg. Jeg lærer av de spørsmålene jeg har fått diskutere med laget mitt før vi svarer. Og hvis vi må sjekke opp noe i etterkant, fordi vi ikke helt er sikre, eller var uenig med fasiten.

Hva skal til for at du lærer av Kahoot? Og hva må du legge opp av aktiviteter rundt Kahoot-en for at det skal skape læring for studentene dine? Har du tenkt over det?

Next Post:
Previous Post:
This article was written by
There is 1 comment for this article