ISTE 2011 Unlocking potential

ISTE – International Society for Technology in Education – avholdt i år sin årlige konferanse i Philadelphia, Pensylvannia. ISTE er en non-profitt organisasjon dedikert til å støtte bruk av informasjonsteknologi for å fremme læring og undervisning for elever og lærere. Organisasjonen gjør mye ulikt, men den årlige konferansen er kanskje den mest synlige aktiviteten. Den samler ca. 14 000 personer fra hele verden, og flytter lokalitet hvert år. Til neste år vil den avholdes i San Diego, under mottoet “Expanding Horizons”. På denne konferansen samles noen av verdens fremste kompetanse på hvordan utnytte digitale medier for læring. Ved siden av foredragene har konferansen og en messedel, hvor ulike leverandører viser hva de kan tilby av varer og tjenester. itslearning, som leverer den læringsplattformen som BI bruker, var for eksempel tilstede med en stand.

På denne konferansen kan en ta temperaturen på hva som rører seg innen utdanning og teknologi. Det som kanskje først og fremst slo en på årets konferanse var hvor allestedsnærværende teknologien var, men likevel så usynlig. I motsetning til på mange tidligere konferanser hvor det har vært fokus på de mange teknologiske muligheter, var dette svært underordnet her. Selv om de teknologiske muligheter aldri har vært større, lå fokuset på læring, med eleven/studenten i sentrum. Teknologien ble tatt som en selvfølge, kun ett verktøy for å oppnå andre mål: læring. Det som gjennomsyret læringsfokuset var den sosiale dimensjonen av læring. Gjennom teknologi muliggjøres helt andre tilnærminger til læring enn det som er mulig med tradisjonell undervisning uten digital kommunikasjonsteknologi.

En annen hit på konferansen var det såkalte “Flipped Classrom”. Ideen her er å utnytte teknologi og lærerkrefter for bedre å fremme læring og samhandling gjennom at det som ikke krever interaksjon kan gjøres digitalt. Rent konkret vil det si at i stedet for å komme på forelesning og høre foreleser snakke ut til en stor forsamling, og så gå hjem og jobbe med og berabeide stoffet, ser nå studenten forelesningen på forhånd digitalt, og så brukes “forelelsningstiden” til samhandling, oppgever, spørsmål, diskusjon, m.m. Dette gir en økt motivasjon for og mening med å måte opp på skolen/universitetet, for studenten får da noe som vedkommende ikke kan få hjemme.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply