Invitasjon til BI2020-konferanse

Invitasjon til BI2020-konferanse

Den 13. oktober arrangerer BI konferansen Quality Through Innovation.

Konferansen har fokus på hvordan utvikle god kvalitet i undervisningen gjennom piloter og systematisk innovasjon. Høyere utdanning er en del av den teknologiske utviklingen som skjer i samfunnet. Det stilles nye krav til studentene våre når de kommer ut i arbeidslivet. Hvordan skal høyere utdanning tilpasse seg og svare på disse utfordringene?

Vi har invitert to spennende internasjonale key notes og vil presentere resultater fra flere  piloter som fagansatte har gjennomført siste årene, eksempelvis flipped lecture i statistikk og matte, just-in-time-læring i forsikringsfag og bruk av det interaktive verktøyet Kahoot.  Som resultat av en av pilotene vil konferansedeltakerne få sin praktiske informasjon via mobilsystemet mYouTime.

Du er herved invitert!

Praktisk informasjon
9.00 Omvisning på BI og LearningLab for dem som ønsker
10.00-15.00 Åpen konferanse.
Program ligger på konferansens nettside.

Konferansen koster kr. 600,-
Det dekker konferanseavgift og dagpakke.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply