Inspirasjonsdagen 2011

Inspirasjonsdagen 2011

Den 1. juni var det den årlige inspirasjonsdagen for de ansatte ved Handelshøyskolen BI. BI LearningLab stod for organisering og innhold. Dagen var delt i to: først en plenumsøkt, så to parallelle økter. En med fokus på kvalitative fag og en med fokus på kvantitative fag.
Siden Inpirasjonsdagen er fast 1. juni, og i år var dagen før Kristi Himmelfartsdag, valgte vi å kjøre ett komprimert opplegg fra 9.00 til 13.00. Plenumsøkten ble filmet og lagt ut på web-tv, det samme ble parallellsesjonene, slik at de som av ulike årsaker ikke kunne være tilstede i Nydalen, kunne få med seg programmet.

Rektor, Tom Colbjørnsen, startet Inspirasjonsdagen med å dele ut Utviklingsprisen 2011. Dette er en pris som deles ut hvert tredje år, og i år gikk prisen velfortjent til Nina Helene Ronæs. Deltakerne fikk og en liten smakebit fra Ronæs sin pedagogiske verktøykasse, som hun bruker for å variere undervisningen og engasjere studentene.

Høyskolelektor Tor Haugnes ga eksempler på hvordan itslearning kan brukes i store klasser. Haugnes leverte ett inspirert og engasjert foredrag hvor han brukte ulike teknikker for å nå forsamlingen, blant annet viste han hvordan han bruker video i undervisningen.

Linn-Birgit K. Kristensen ga oss BI sett fra en students ståsted. Hun understreket betydningen av gode foiler, og at foreleserne ikke måtte undervurdere betydningen av dem. For studentene var dette ett viktig verktøy i undervisningen. Hun mente det var tre typer studenter: den pliktoppfyllende, den vennebaserte og den ikke-tilstedeværende. Disse krevde ulike tilnærminger for engasjement og læring, men alle brukte de foilene om de var gode.

BI LearningLab presenterte og det pågående prosjektet med å utvikle og lage gode undervisningsvideoer. Ett prosjekt som vil fortsette ut 2012.
Etter lunsj delte forsamlingen seg i to parallelle økter: en med fokus på kvalitative fag og en med fokus på matematikk og metodefag.

Dag Einar Sommervoll , 1. amanuensis fortalte om hvordan gjøre matte letter tilgjengelig for studentene. Gjennom humor kunne matematikk ufarliggjøres, og studentene kunne forstå at matte ikke er vanskelig, men enkelt, fordi der er ingen unntak. Han illustrerte med eksempler fra Mattespettboka.

Stein Aanesen og Olav Kristensen fra Mandal videregående skole viste hvordan de i snart ti år har jobbet heldigitalt i matteundervisningen med sine elever. De delte erfaringer og strategier til en lydhør forsamling, og ga eksempler fra MathType, Geogebra og Kirora, som de har brukt.

Høyskolelektor Ragnhild Holm fra Politihøyskolen viste hvordan en kunne få en nærmere og mer personlig tilbakemelding ved å bruke video og tale i tilbakemeldinger til studentene i stedet for kun skriftlige tilbakemeldinger. Studentene ga positiv respons på dette og følte seg sett av foreleser.

Cecilie Asting viste hvordan hun bruker uilke verktøy for tilbakemelding og engasjement i organisasjonsfaget. Blant annet bruker hun digitale tester og One Minute Paper for repetisjon.

Tilbakemeldingene fra deltakerne var stort sett positive. De hadde blitt inspirert og fått ideer å ta med tilbake til egen undervisning.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply