Inspirasjon og høstglede

Inspirasjon og høstglede

Denne uka har det vært mye å bli både inspirert og stolt av i LearningLab. Uka starta med den første samlingen av kurset PED1201, som er et kurs med fokus på både didaktisk og digital kompetanse. Mandag morgen møtte 7 deltakere, både for å få faglig påfyll og komme over terskler rundt bruk av IT i undervisningen. På slutten av tirsdagen hadde alle laget sin første film ved bruk av iPhone, og vi hadde hatt mange diskusjoner om undervisningspraksis og hvem studentene egentlig er. Det var utrolig morsomt da en av kursdeltakerne kom på torsdag og allerede hadde laget sin neste film, og skulle bruke den i undervisningen!

Høstfargene har også inntatt LearningLab denne uka. Vi er i byggefasen for vårt nye senter, og det er knappe 4 uker til åpning 16.oktober. Denne uka har det kommet både røde og oransje stoler i ulike fasonger, svarte bord til å drodle og tegne på, og veiledningspulter til helpdeskdelen av senteret. Det har blitt noen lunsjer og en fredagskaffe i det nye senteret, og vi begynner å se for oss hvordan det skal bli.

Både kurs og senter er virkemidler vi bruker for å engasjere forelesere, for å gjøre terskelen mindre for å ta i bruk nye verktøy i undervisningen og for å lage rom for å snakke om undervisning.  Vi gleder oss derfor både til neste samling av PEDkurs, og til å ha faglige innom senteret vårt for å dele egne erfaringer og prøve ut nye ting i utforskersonen.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply