Innovasjonsbro til Silicon Valley

Innovasjonsbro til Silicon Valley

BI samarbeider med Future Learning Lab ved Universitetet i Agder hvor de ser på nye læringsformer. I mai skal BI og andre nordiske universiteter delta i en konferanse ved Stanford University om framtidens læring.

BI ved LearningLab har gjennom flere år hatt et nært samarbeid med innovative miljøer innen teknologi og læring ved Stanford University. Blant samarbeidspartnerne er Keith Devlin er en av pionerene innen MOOC og har gjennomført flere matte-MOOCs, hvorav den største hadde 130 000 studenter. Eilif Trondsen, Director ved Stratecic Business Insights (SBI), en spin-out fra SRI International (tidligere Stanford Research Institute).

BI en viktig aktør

Oddgeir Tveiten

Oddgeir Tveiten

– Det er både interessant og viktig at norske universiteter og høyskoler søker sammen i nettverk for utvikling av e-læring og digitale læringsformer. BI LearningLab er i så måte en viktig aktør i norsk sammenheng og Abelia kan spille en avgjørende rolle i kunnskapsbedrifters kompetanseutvikling innen dette feltet, sier Oddgeir Tveiten, professor og leder av Future Learning Lab.

– I de kommende årene vil vi se omfattende endringer i bruk av læringsteknologi både i skole, arbeidsliv og fritid. Fordi vi tror på et bredt samarbeid på tvers av akademia og næringsliv, etablerer nå Future Learning Lab ved Universitetet i Agder en innovasjonsforbindelse til Silicon Valley med regelmessige besøk, workshops og prosjektsamarbeid.

Stanford-konferanse med norske verter

Oddgeir Tveiten er invitert som gjesteforsker til Stanford University for andre gang. 29.-30. mai i år arrangerer han konferanse i samarbeid med Stanford University og EdCast – en av verdens ledende plattformer for online læring.

– Vi har fått et godt samarbeid med det norske generalkonsulatet i San Francisco, samt med Nordic Innovation House i Palo Alto. Vi er veldig glade for å ha med oss representanter for både Handelshøyskolen BI og Abelia, legger han til.

– Konferansen i mai 2015 håper vi blir den første av flere. Vi ser en økende interesse i hele Norden for felles møtepunkter om nye læringsformer. Kompetansebehovene er store både i arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner. Det kan jo da være naturlig å søke mot ett av verdens kraftsentrum der mulighetene byr seg for møtepunkter med verdensledende universiteter og samfunnsendrende bedrifter. I Palo Alto finner en både Stanford University, Google og Facebook, for å nevne tre. En finner også en myriade av mindre bedrifter, skoler, forskningssentre, tenketanker og nettverk, sier Tveiten.

Internasjonalt nettverk

Future Learning Lab ble etablert ved Universitetet i Agder i 2009-2010 etter flere workshops med besøk fra Stanford University og er nå et internasjonalt nettverk med forskere og entreprenører. Der er etablert ei prosjektforskergruppe og et ekspertpanel, der blant andre Apples tidligere sjef for utdanningsteknologi Michael Carter er med. Ekspertpanelet inkluderer også Anne Berit Swanberg som leder Handelshøyskolen BIs satsning på digital transformasjon — BI LearningLab.

– Når vi ser hvor raskt medieteknologien endrer seg og hvor store muligheter som åpner seg, kan vi anta vi står foran en omfattende diskusjon om utdanningspolitiske spørsmål. Vi ser for eksempel hvordan læringsteknologi nå inngår i amerikanske diskusjoner om hvordan senke studiekostnader. Vi ser i Europa en ny diskusjon om standardisering, studiefinansiering og ikke minst læringsmuligheter i arbeidslivet knyttet til utfordringene fra såkalte MOOCs — eller Massive Open Online Courses, legger Tveiten til.

Spørsmålet er med andre ord hva slags samarbeid som kan styrke norske kunnskapsbedrifter, universitet og høyskoler. I mai 2015 er blant andre June Brevik fra BI invitert til å lede en rundebordsdiskusjon.

– Over hele Norden ser vi nå klyngedannelser knyttet til ny medieteknologi og ulike former for læring. Dette er jo noe av bakteppet for det vi forsøker å få til med vår kontaktutvikling til Silicon Valley. Vi har arbeidet med denne kontaktflaten i 6 år. Vi begynte på Sørlandet, men er åpen for hvem som helst. Nå i 2015 holder vi altså vår første konferanse om ny teknologi og læring i Silicon Valley, sier Tveiten.

Abelia om samme sak: Future Learning Lab etablerer innovasjonsbro til Silicon Valley

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply