“Ingenting” i undervisning

“Ingenting” i undervisning

 

Kan vi som jobber med undervisning lære noe av grafisk design? Selvfølgelig! Begge deler handler om formidling, og i helgen leste jeg om «whitespace» som er et viktig designelement. Når det kommer til fremtidens undervisning tror ikke jeg at monologen skal helt bort, men jeg tror vi fortsatt har mye å lære om god muntlig formidling.

Hva er «ingenting»

«Whitespace» innenfor grafisk design handler ikke om fargen hvit, men det handler om det å bruke «ingenting» som et virkemiddel. Ved å gjøre plass til «ingenting» blir det lettere for brukeren og fokusere på det som er viktig. Under skal jeg forklare hvorfor «ingenting» er viktig og hva som er truslene mot «ingenting», men koblingen til monologen i klasserommet kan du gjøre selv.

3 grunner til hvorfor «ingenting» er viktig?

  1. Enklere å lese. I eksempelet under kommer dette tydelig frem.
  2. Økt forståelse. Forskning fra 2004 viser at mer «ingenting» i en tekst kan øke forståelsen med opp til 20% (som i eksempelet over).
  3. Økt oppmerksomhet. For å gi et element mer fokus kan man omringe det med «ingenting».

Trusler mot «ingenting»

Det finnes én naturlig årsak til at «ingenting» ofte blir utelatt. «Det er så mye som må forklares»! Ønsket om å skulle formidle ALT går på bekostning av «ingenting». Problemet er bare det at brukere og studenter trenger «ingenting» for å kunne forstå det som blir formidlet. Brukerens oppmerksomhet er dessverre begrenset, og det er våre oppgave å forvalte denne oppmerksomheten så klokt som mulig. Med ansvar for å formidle et budskap er det altså din oppgave å sortere ut hva som er viktig, samtidig som du gir plass til «ingenting», slik at studentene kan få nødvendig tid til samhandling, refleksjon og læring.

 

 

Hvordan kan vi gi plass til «ingenting» i forelesningen?

 

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Advisor in edtech and innovation at BI Norwegian Business School. Focusing on how technology can enable both incremental and radical change in higher education.

There is 1 comment for this article
  1. ingercarin at 10:48

    Veldig interessant! Et av de “ingenting”-virkemidlene man har i undervisning er pauser. Ikke 15 min gjør-det-du-vil-pause, men pauser underveis, kanskje på 30 sek, 1 minutt, for å få sjansen til å tenke over det som egentlig skjer og øke forståelsen.

Leave a Reply