Hvorfor skal studentene komme i mine forelesninger?

Av Morten H. Abrahamsen:

Hva skal til for å engasjere studentene? Hvordan skal jeg formidle stoffet mitt på en interessant måte? Hvorfor skal studentene komme i mine forelesninger? Disse spørsmålene stiller jeg meg når jeg står utenfor auditoriet summende av studenter. Noen er forventningsfulle, de sitter med pensumbøkene foran seg. De har skrevet ut forelesningsnotatene i forkant, og notatblokken ligger klar. Noen har forelesningsnotatene på PCen, noen er på Facebook, og noen skulle helst vært helt andre steder.  Jeg går inn i auditoriet, logger meg på mens jeg prater litt med de på første rad, lerretet går ned, lyset dempes, og så starter jeg: “Hei, idag skal vi…” .

Jeg har forelest på BI i ulike roller siden 1996. Når jeg skriver det slik virker det veldig lenge siden . Jeg startet som timeforeleser, hvor jeg sjonglerte BI-forelesninger og ulike stillinger og oppdrag i næringslivet. Siden ble jeg stipendiat, så høyskolelektor og etterhvert førsteamanuensis i markedsføring. I løpet av disse årene har jeg tilegnet meg mye kunskap om fagområdet mitt, jeg er trygg i formidlerrollen, og har god kontakt med studentene.  Likevel, selve forelesningsformatet har endret seg lite siden jeg startet. ItsLearning har gjort at vi slipper å kopiere forelesningsnotater i panikk før forelesningen begynner, og PowerPoint har overflødiggjort transparantene. Slik sett har verden gått framover. Men kunnskapsformidlingen er den samme: Vi presenterer pensum for studentene, vi diskuterer og problematisere det sammen med dem, de jobber med det i grupper og skriver oppgaver som vi kommenterer, og så reproduserer de dette på eksamen.

Spørsmålene jeg stiller meg er like aktuelle idag, men svarene vil få et nytt innhold. I dag snakker mange om en utdanningsrevolusjon. Studentene våre er vokst opp med internett, de er vant til å finne informasjonen de vil ha når de trenger den på de flatene de ønsker. BI vil fremover konkurrere med andre handelshøyskoler og forretningskonsepter for utdanning som er tilgjengelig for alle, som er kostnadseffektive og av høy kvalitet. Studentene vil vurdere oss opp mot det beste innholdet de til enhver tid kan få tilgang til. Dette medfører at læring slik vi kjenner det idag, og med det foreleserrollen vår, vil endre karakter. Vi vet ikke helt hvordan, men vi vet at men dette spørsmålet stilles av alle som driver med høyere utdanning.

På BI er jeg med i en arbeidsgruppe som skal jobbe fram en strategi for å møte denne utviklingen. Vi har kalt prosjektet BI 2020. Vi har valgt dette begrepet fordi vi vil tegne et scenarie om fremtid som vi må ta stilling til. “20-20 vision” er også et uttrykk for perfekt syn. Det har vi ikke, men vi ønsker å se inn i glasskulen. Vi har mange gode og høylytte diskusjoner om hvordan disse scenariene vil arte seg for en godt etablert institusjon som BI. Selv har jeg fått mange nye perspektivet gjennom dette arbeidet. Som faglig ansatt ved BI er det viktig for meg at vi legger opp et løp som vi kan kjenne oss igjen i. Samtidig vet jeg at BI vil måtte ta noen viktige valg fremover som får konsekvenser både for faginnhold, organisasjon og sist men ikke minst: måten vi fasiliterer læring på. Og dette arbeider gleder jeg meg til å være med på!

Morten H. Abrahamsen
Førsteamanuensis,
Institutt for Markedsføring/BI Stavanger

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply