Hvis undervisningen er god, hvorfor jobbe med undervisningen? Del 2.

Hvis undervisningen er god, hvorfor jobbe med undervisningen? Del 2.

Jeg har tidligere argumentert for hvorfor vi jobber med å støtte våre allerede gode undervisere til å gjøre det de gjør bra enda bedre, eller kanskje endre noe. Denne uka har vi holdt kurs i pedagogisk basiskompetanse, og da kommer et ganske annet argument opp, som jeg synes fortjener litt ekstra fokus. Det at man som ansatt i høyere utdanning har en lang utdanning bak seg som forbereder deg på forskerrollen, men ingenting som forbereder deg på rollen som underviser.

Jeg treffer undervisere som har vært både kort og lenge i rollen som underviser, og mange bygger sin praksis på hva de selv har opplevd som studenter, for 10-15-20 år siden. Hvis man ikke har fått noen opplæring i andre måter å undervise på, så er det ganske naturlig at man griper til de erfaringene man har. Hvis man har flaks, så passer denne typen undervisningen til det man selv skal undervise, og man klarer å gjenskape undervisningen på en god måte. Hvis man har enda mer flaks er det til og med en undervisningsrolle man trives i.

Men hva hvis man ikke har flaks? Hva hvis den eneste måten å undervise du har opplevd er noe som gjør at du selv gruer deg til å møte studentene, fordi det ikke passer for deg, eller for ditt fag? Hva da? Hvem er der for å fortelle deg at det ikke er deg det er noe galt med, eller studentene for den saks skyld? Og hvem kan gjennom dialog og med pedagogisk kompetanse være en sparringspartner for å finne fram til en undervisningsmetode som er mer egnet?

Her kommer vi inn, tenker jeg. Ikke fordi du ikke er god som underviser, men for å åpne opp mulighetene slik at du kan finne din stil og kunne glede deg til å møte studentene. Uten at hver enkelt foreleser trenger å bli eksperter på pedagogikk, så kan man allikevel få med seg et repertoar av undervisningsmetoder, og kjenne til begrunnelser for å kunne ta reflekterte valg istedenfor å gjenskape egen studentsituasjon. Mitt mål er ikke at alle skal bli digitale eller skal undervise på samme måte, men jeg skulle gjerne ønske at alle som underviser på BI trives med jobben som undervisere og gleder seg til å møte studentene.

Oppdatering: Jeg anbefaler denne ferske artikkelen fra Nederland om stipendiater med undervisningsplikt, men uten opplæring. Oversettelsen til norsk via Google er ok å lese hvis man ikke kan nederlandsk.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply