Hvis undervisningen allerede er god, hvorfor jobbe med undervisning?

Hvis undervisningen allerede er god, hvorfor jobbe med undervisning?

De aller fleste som underviser på BI, og sikkert andre steder, er gode på det de holder på med og har bøtter og spann av timer bak seg som undervisere. Så hvorfor synes vi fremdeles det er viktig at undervisning gjøres til gjenstand for dialog, utvikling og anerkjennelse?

Samfunnet endrer seg

Studentene våre har andre forventninger til hva det vil si å studere enn tidligere, fordi deres hverdag er endret. Arbeidslivet har andre forventninger til hvilke ferdigheter studentene skal ha etter endt utdannelse enn tidligere. Arbeidshverdagen til den enkelte foreleser har endret seg, og man har tilgang til en rekke nye verktøy.

Synet på læring endrer seg 

Det er ikke lenger slik at man setter likhetstegn mellom studenters læring og det en foreleser har formidlet i forelesningen. Dagens forståelse av undervisning og læring heller mer i retning av at læring er noe som må skje i studenten, og at foreleserens rolle er å tilrettelegge for at denne læringen kan skje.

Gode undervisere er nødvendig men ikke tilstrekkelig

Heldigvis har vi allerede mange gode forelesere med en haug av erfaring. Disse gode foreleserne trenger støtte, rom, tid, inspirasjon og oppmuntring til å ha mulighet for stadig å oppdatere seg. Mange av BIs forelesere fikk dette gjennom pilotprogrammet. Mange har gjort det helt uavhengig av pilotprogrammet. Mange i sektoren, både nasjonalt og internasjonalt mener at vi trenger insentiver for å få de gode foreleserne til å være gode også i et endret samfunn. Hva mener du?

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply