Hva må til for å live-streame Debatt i Oasen?

Vårt hovedmål i LearningLab er å legge til rette for en utvikling innen undervisning og undervisningsleveranser på Handelshøyskolen BI. Dette gjelder selvsagt også tekniske løsninger som kan være med å bidra til alternative måter å gjennomføre undervisningen på. Men, vi er først og fremst tilretteleggere for foreleserene og andre ansatte på BI. Siden vi har tatt på oss dette ansvaret, så vil målet være å gjøre seg mest mulig uavhengig av andre eksterne firmaer vi kjøper mange slike tjenester av i dag. Det er derfor vi har valgt å satse på en kompetanseheving internt innen video og tekniske videoinstallasjoner, som dette året vil bli et av våre satsingsområder.

Det siste halvåret har derfor dreid seg om å lese seg opp på teknologi som egner seg til vårt bruk, og som ikke krever et helt NRK-budsjett for å komme i gang. I tidligere innlegg har vi nevnt at vi legger opp til mest mulig selvbetjente løsninger, og vi er tilhengere av dette. Vi tilbyr slike tjenester i dag allerede, mens flere lanseres fra oss fortløpende. Streaming over web er i seg selv også en ganske grei sak, der det nå finnes utallige gratisløsninger som hjelper til med dette. Om man ønsker så kan hvem som helst sette opp et videokamera/webkamera og streame ut i verden gjennom tjenester som f.eks Ustream og Justin.tv.
Når det er sagt, så er det noen arrangementer som vanskelig lar seg gjennomføre skikkelig uten kunnskap om videostreaming og kompetanse på utstyr som trengs for gjennomføring. Så, hva trengs egentlig av utstyr som må kobles sammen for å arrangere en Debatt i Oasen (se mediaportal.bi.no for opptak) som vi var ansvarlig for den 17. januar?

1. Et eller helst flere videokamera (produksjonen blir bedre med flere)
2. Lydanlegg inkl. høyttalere, mikrofoner og lydmikser (leveres eksternt per i dag)
3. Videomikser (Switcher) som kan mikse videokildene sammen (flere kamera)
4. Streamingapplikasjon (hardware eller software)
5. Streamingserver, som leverer videobilder til egnet webformat (leveres eksternt per i dag)
6. En avspiller av videostrøm, vanligvis i form av en videoplayer i en nettleser.

I tillegg vil hver av disse tjenestene måtte forberedes og bemannes gjennom et kollektivt samarbeid for at det hele skal spille sammen. Til akkurat dette arrangementet ble det også brukt en prosjektor som gjennom en videokonverterer fikk videosignalet fra videomikseren og videre til et stort lerret bak paneldebatten (men dette er ikke en del av selve live-sendingen og omtales derfor ikke videre i dette innlegget).

Så, for dem som er over gjennomsnittet interessert i dette: Vi har valgt å utvide vår løsning til å inkludere en del andre komponenter utover videomikseren. Dette er fordi vi ser nytten av å ha et ”Studio-Rack” som vi også kan benytte i vårt TV-studio og når vi gjennomfører andre typer produksjoner. Illustrasjonen under (bilde til venstre) viser hva vi har valgt å putte inn i vårt Rack som utelukkende består av rimelige komponenter fra BlackMagicDesign(benytter også anledningen til å rette en takk til Vegard og Video 4, som ønsket å prøve dette ut sammen med oss).

Studio Rack - LearningLab

Under de integrerte monitorene ligger videomikseren (ATEM Television), der vi også har satt inn en SSD opptaker i tillegg til en lydmikser (ikke med på bildet).

Vi syns forøvrig det hele gikk tålelig bra under denne første webTV sendingen vår, men det er rom for forbedringer. Den største utfordringen var nok hastigheten på komponentene, som i hovedsak skyldes at vi ikke har en videokonverter som jobbet raskt nok for å sende ut videostrøm til de ulike sendeflatene slik at alt ble synkronisert korrekt. Vi er heller ikke helt fornøyd med hvordan vi nå har satt opp streamingen med bruk av en Intensity Shuttle og en PC med Wirecast. Dette er nok en litt ”tynn” løsning som vi må jobbe videre med, og kanskje investere i noe mer robust. Vi hører gjerne fra deg om du kommer over en god løsning på dette 😉

Vi gleder oss i alle fall til videre arbeid og ser allerede fram til neste live-Debatt!

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply