Høyere utdanning i endring

Vi lever i en tid med store endringer. Endringer i økonomien, endringer i demografi, endringer i arbeidsmarkedet – kort sagt de fleste sider av samfunnslivet gjennomgår store endringer, blant annet drevet av den teknologiske utviklingen. Musikk går fra å være fysiske plater via CD’er til streamingtjenester. Bankene heldigitaliserer tjenestetilbudet sitt. Bøker blir i økende grad digitale. Tradisjonelle industriarbeidsplasser forsvinner.
I gjennom alle disse endringene er det en institusjon som utmerker seg som varig, stabil og tilnærmet uforanderlig: utdanning. Til tross for reformer består hovedkonseptet: klasser, lærer/foreleser, campus, semestre, eksamen. Nå ser vi at teknologien muliggjør løsninger som utfordrer dette paradigmet. I stedet for å klemme teknologien inn i de eksisterende modeller åpner teknologien for nye måter å levere og organisere utdanning på.

Ett av disse tiltakene har skjedd ved Stanford University. 20. februar 2012 gjorde Sebastian Thrun and David Evans ved Stanford University to av kursene sine tilgjengelige for enhver med internettforbindelse. Forelesninger og innleveringer er de samme for det nettbaserte tilbudet som campustilbudet, med auto-grading av innleveringene hver uke. Tilbudet har møtt en overveldende respons, med 160 000 studenter fra 44 land. Over 1000 personer har sagt seg villig til å oversette forelesningen til en rekke språk, inklusive Bengali. Studentene er i alle aldersgrupper.

Målet med Udacity er å gjøre gratis on-line læring tilgjengelig for alle. Pr. nå tilbyr Udacity følgende fag:

  • CS101: Building a Search Engine
  • CS212: Design of Computer Programs
  • CS253: Web Application Engineering
  • CS262: Programming Languages
  • CS373: Programming a Robotic Car
  • CS387: Applied Cryptography

 

De har planer om 8 nye fag i løpet av 2012, og målet er 500 000 studenter. Ikke verst for et fagtilbud som bare er noen måneder gammelt. I følge Thrun vil dette endre måten vi leverer utdanning på samme måte som kino endret måten vi forteller historier. Der vil være team som tilbyr høykvalitets utdanning on-line.

Udacity er bare ett av stadig flere on-line tilbud innen utdanning. Khan Accademy er vel det mest kjente. MIT tilbyr on-line tilbud gjennom MITx. Udemy er et tilbud hvor hvem som helst kan tilby og kjøpe utdanningstjenester.

Felles for disse tiltakene er at de er det Clayton Christensen kaller disruptive innovasjoner. Dette er tilbud som oppstår utenfor og i randsonen av de eksisterende utdanningstilbudene, og som vil komme til å få betydning for hvordan vi ser på og organiserer utdanning i fremtiden. 31% av alle studenter innen høyere utdanning i USA tar nå ett eller flere kurs online, estimert til 6,1 millioner høsten 2010. Veksten i on-line studenter er ti ganger høyere enn veksten i resten av studentmassen.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply