Godt nytt år!

Godt nytt år!

På starten av et nytt år er det rom for å gjøre opp status. Hva kjennetegnet det gamle året og hva tror vi om det nye? Hva har vi lykkes med, hva bør vi slutte med, og hvilke mål bør vi sette oss for det nye året? BI har som mange andre universiteter og høyskoler en ambisjon om å digitalisere mer. For 2013 har BI vedtatt et investeringsbudsjett med en ramme på 120 millioner for å bli ledende på digitale løsninger. Det betyr både fokus på digitalisering av hele eksamensprosessen og en fornuftig bruk av IT i undervisningen, og dette er noe av det vi skal jobbe med i 2013.

Tidligere har vi skrevet om MOOC som den store trenden for tiden. Massive Open Online Courses tilbys nå av store, tunge amerikanske universiteter, og benyttes av millioner på verdensbasis. Her i Norge er det en professor ved NTNU som har kastet seg på bølgen. Kanskje kan MOOC gjøre det samme for universitetene som YouTube gjør for artister som Psy, hvem hadde vel hørt om Gangnam Style hadde det ikke vært for en fritt tilgjengelig video på YouTube? Og kanskje vil åpne kurs fungere som en rekrutteringskanal for nye studenter for universitetene. Vi vet ennå ikke om det kommer til å skje, men det er definitivt noe vi kommer til å følge med på i 2013. Og hva vil den internasjonale MOOC-trenden ha å si for studentmassen i Norge? Vil norske studenter velge å følge gratis kurs på nett istedenfor å søke opptak til norske universiteter og høyskoler? Vi vet ikke ennå.

Digitalisering av eksamen og MOOC har også en felles utfordring knytta til vurdering. Når 200 000 tar et kurs, hvordan skal man eksaminere dem alle? Hvordan skal de få tilbakemelding? Det hele kan automatiseres i stor grad, og man kan benytte seg av at studentene kan gi hverandre tilbakemelding. Men utfordringen med digital eksamen i en slik skala er at man aldri kan sikre seg at det er “rett person” som har besvart oppgaven. Og hva betyr et vitnemål da? Dette er spørsmål vi tenker mye på, og som vi gjerne vil høre dine tanker om.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply