Game Based Learning – ECGBL Cork 2012

Game Based Learning – ECGBL Cork 2012

En hilsen fra Anders Tveit i Irland hvor den sjette europeiske Game Based Learning konferansen ble avholdt 4. og 5. oktober (ECGBL). Til sammen 140 deltakere fra 25 land, europeere, asiater, australiere og amerikanere satte hverandre stevne for å presentere sin forskning og drøfte hvordan spill kan brukes for å lære.

Vert for årets konferanse var University College Cork (UCC). UCC er lokalisert i nydelige omgivelser sentralt i Irlands nest største by Cork, men under overflaten lurer følger av finanskrisen.

I motsetning til andre EU-land hadde ikke den irske staten levd over evne. Det hadde derimot mange av landets innbyggere og finansinstitusjoner. Etter finanskrisen i 2007 sprakk landets boligboble og irske banker hadde plutselig milliarder av euro i utlån med sikkerhet i eiendom som over natten falt i verdi.

Vandrende rundt på det flotte hotellet hvor konferansen ble holdt, eller gatelangs i Cork merket vi lite til dette, men statistikken kan fortelle at hver tredje ungdom går arbeidsledig. Når vi snakker med irske phd studenter som deltar på konferansen får vi også høre om hvor ungdommen drar. I fjor var det Australia, i år er det Canada.

Samtidig er det i slike krisetider nye muligheter åpner seg. Det fikk vi mange eksempler på i løpet av disse to dagene. Keynote første dag lød: ”The potential of tablets to game based learning”. Der argumenterte Simon Egenfeldt Nilsen fra Serious Games International for at tablets kan være løsningen når lærere blir spurt om hvorfor de ikke bruker GBL? 58 % svarer at det tar for mye tid.

Deretter ble konferansen splittet i fire parallelle sesjoner samt plakat presentasjoner og workshops. Blant tema var serious games, vide games, roleplay, evaluation and measurement, sosial media, game design m. m.

En stor utfordring vi har jobbet med på BI har vært hvordan bruk av databaserte rollespill kan integreres i våre tradisjonelle undervisningsopplegg. Spesielt har utfordringen vært knyttet til hvordan slike element kan integreres i den summative vurderingen. Det var derfor med stor interesse jeg hørte presentasjonen hvor forskere fra University of West of Scotland hadde gått igjennom forskning på dette feltet. Basert på totalt 903 studier siden 2004 hadde de plukket ut 21 paper. Av disse vil jeg spesielt trekke frem (Wouters and van Oostendorp 2011) som foreslår retningslinjer for strukturert bruk av vurdering når GBL brukes, og (Chen and Mikael 2005) som i sin artikkel: Proff of Learning. Assessment in Serious Games, diskuterer tre forskjellige metoder for hvordan vurdering kan integreres i et GBL opplegg.

Det tar tid å fordøye to dager hvor det hver halvtime presenteres fire artikler. På den ene siden veldig mye forskjellig, men samtidig er det noen gjennomgående trekk. Et var forståelsen av hvilken betydning øvelser har for læring. ”Du lærer best når du arbeider med en problemstilling du har lyst til å løse”. Som i Norge var mange opptatt av utfordringer knyttet til hvordan lære matematikk. En presentasjon fra Hellas lød: “Let’s go to the Movies! Learning Math through  Creativity and Role Playing. Et annet spennende eks kom fra Finland hvor Tampere University of Technology har samarbeidet med EEDU Ltd. Ta en titt på hvordan de bruker katter for å lære deg matte!

Fra oppsummeringen vil jeg trekke frem to utfordringer. Forskning fremover må fokusere på tverrfaglige team hvor forskere samarbeider med industrien, og på opplæring av lærere. Sistnevnte gjelder både forskning på hvordan lærerutdanningen kan legges opp samt tilrettelegging for å kunne produsere eget GBL innhold. Et innblikk i hvordan industrien tenker fikk vi på keynote dag to hvor Big Fish Games presenterte sitt firma. Dette er en spillprodusent med avdeling i Cork som nå teller 100 personer. Mens mange av spillene kommer fra det amerikanske markedet bruker de tid på oversetting og tilrettelegging i forhold til det europeiske markedet. Etter å ha sett noen av deres produkter hørtes det rart ut, men påstanden var at den typiske kunden var en kvinne mellom 35 og 70 år. I alle fall ser det ut til at de legger mye ressurser i kundepleie med systemer for rapportering tilbake til produksjonslinjen.

En viktig del av en slik konferanse er muligheten for nettverksbygging. Resultater av dette var også tydelig å se i form av paper på tvers av institusjoner og over landegrenser. Neste mulighet til samlet å se resultater vil være i Porto, Portugal hvor neste års konferanse holdes i oktober (ECGBL2013). 

Anders Tveit

Cork, Irland 5. oktober 2012

Oversikt kilder:

ECGBL http://academic-conferences.org/ecgbl/ecgbl2012/ecgbl12-home.htm

UCC http://www.ucc.ie/en/

Wouters and van Oostendorp 2011 http://www.springerlink.com/content/83108074vp09136j/

Chen and Mikael 2005 http://www.cedma-europe.org/newsletter%20articles/misc/Proof%20of%20Learning%20-%20Assessment%20in%20Serious%20games%20(Oct%2005).pdf

EEDU Ltd http://www.eedu.fi/

Big Fish Games http://www.bigfishgames.com/

ECGBL2013 http://www.clocate.com/conference/7th-European-Conference-on-Games-Based-Learning-ECGBL-2013/21353/

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply