Fun! Empowerment! Ownership! Reflective practioners!

Fun! Empowerment! Ownership! Reflective practioners!

Kvalitet gjennom innovasjon, kvalitet som en brekkstang for å skape innovasjon, innovasjon som et nødvendig virkemiddel for å øke kvalitet. Dette ligger bak den åpne konferansen vi arrangerte på mandag og en etterfølgende workshop hvor vi i en mindre gruppe fordypet oss i problemstillinger rundt temaet. I dag er det dagen derpå, en dag for å rydde, oppsummere, reflektere og ta med oss lærdommer videre.

Jeg sitter igjen med en forståelse av at hver enkelt sitter med mye større makt og mulighetsrom enn det vi kanskje ser for oss til hverdags. Det engelske ordet “empowerment” handler om at vi har innflytelse over egen situasjon og at vi ofte har mer kontroll enn vi tror, og også mer ansvar. Som foreleser så kan man ofte bestemme mer enn det man tror, så lenge man gjør det på riktig måte. Man trenger ikke forelese på den måten man selv ble forelest for som student. Man trenger ikke la studentene få sitte og bare lytte, selv om det er noen ganger er det de har lyst til. Man trenger ikke dekke hele pensum. Friheten til selv å velge en arbeidsform i auditoriet og i klasserommet som gjør at man som foreleser har det gøy på jobb og at studentene lærer mest mulig er større enn man kanskje tror.

LearningLab har et bilde av oss selv som et fyrtårn. Jeg ser for meg at det jeg kan belyse er at hver enkelt kan velge mye mer selv. Jeg har absolutt ikke noe behov for å si hva den enkelte skal velge, men jeg vil gjerne at det er et informert valg som den enkelte reflekterer over underveis. Jeg har ikke lyst til å lede deg i en retning, men heller vise fram hele det store havet, og være støtte for den veien du velger å seile. Og så håper jeg at du kommer til å ha deg gøy sammen med studentene – det er viktig for meg!

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply