Fremragende utdanning – nasjonal satsning

Av Anne B. Swanberg:

Torsdag 3.mai 2012 ble Norges første senter for fremragende utdanning åpnet av kunnskapsminister Kristin Halvorsen.  ”ProTed” er et samarbeid mellom universitetene i Oslo og Tromsø og ”ideen bak senteret er å utvikle ei forskingsbasert og heilskapleg lærarutdanning i samarbeid med partnarskolar, dvs. ein djup integrasjon av forsking, utdanning og praksis” (http://nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2011/Forste-senter-for-framifra-utdanning/).  Med andre ord skal etableringen av et senter bidra til at lærerutdanningen i Norge styrkes.

For 10 år siden ble det første senter for fremragende forskning etablert – og som Halvorsen reflekterte over i sitt åpningsinnlegg – det er på tide at utdanningen også får sine sentre da forskning og utdanning er to likeverdige ben innen høyere utdanning.

For BI betyr gode utdanningsmodeller og fremragende undervisning enda mer enn for det offentlige utdanningssystemet – våre studenter skal til en hver tid være villige til å betale for sin utdanning.

Vi må tørre å spørre oss selv:  Holder dagens storklassemodell om 8 år? 
Hva vil skje når de digitale innfødte (altså de som er født i 1992 og senere) for alvor dominerer studentgruppene ved BI?  Er vi da rustet for å møte deres behov?  Hvilken fagkompetanse og hvilke ferdigheter etterspør (det globale) arbeidslivet?  Statoil-nyansatte russiske Maria Orgaekova ønsker seg hele verden som sitt arbeidsfelt (Aftenposten 6.5.12).  Hvordan kan BI utvikle og levere utdanning som studentene og næringslivet trenger?

Det er mange spørsmål vi stiller oss i forprosjektet BI 2020.  2020 – det er kun 8 år til…  Ser vi oss 8 år bakover – da var vi på vei til å samlokaliseres Nydalen.  Har det skjedd noe med hvordan vi leverer undervisning på disse årene?  Ikke mye – vi har riktignok blitt ”flinkere” til å bruke itslearning og en del av oss bruker video for å formidle undervising til studentene.  Det er likevel fortsatt det fysiske møtet i klasserommet som dominerer.   Kunnskapsoverføring fra faglig til student via forelesningen er med andre ord sterk på BI. Men er det kunnskapsoverføring gjennom forelesning og reproduksjon av kunnskap til eksamen som gjelder i 2020? Er man da rustet for en jobb i næringslivet?

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply