Framtidas høyere utdanning

Framtidas høyere utdanning

Ernst & Young har gjort en analyse av framtidas australske universitetsmodell. Har deres funn noe å si for oss? Eller er situasjonen en annen for australske universiteter? Jeg tror iallefall at noe av det som pekes på i rapporten også er aktuelt for oss, og at dette er nyttige analyser om framtida som vi også kan dra nytte av.

Det pekes på at de samme utfordringene gjelder for UH-sektoren som for andre bransjer som har gjennomgått store endringer. Vi kommer til å se st vi må slanke organisasjonene for å holde de lønnsomme. Vi kommer også til å se the long tail, at nye konkurrenter kommer inn og stjeler nisjemarkeder. Konkurransen vil også komme fra arbeidslivet, som selv vil kunne tilby opplæring og sertifisering.

Noe av utfordringene med universiteter og høyskoler er at vi ikke godt nok for utnytta egne assets, mye står tomt når det ikke er undervisning. Kanskje brukes store deler av bygningsmassen ikke mer enn 100 dager i året. Analysen av de australske universitetene viser også at de har en veldig høy andel administrativt ansatte og i forhold til antall undervisere. Dette må endres. BI ligger her godt an, vi har færre administrativt ansatte enn faglige allerede.

Videre viser rapporten at de ikke har noe tro på universiteter som bare vil tilby undervisning uten forskning, og det er rett og slett fordi de ikke tror noen av institusjonene vil ønske å ta det skrittet. Men de tror at de aller fleste institusjonene vil slanke tilbudet sitt, og knytte forskningstilbudet og undervisningstilbudet tettere sammen.

Hva skal en institusjon som BI gjøre for å overleve i framtida?

  • Holde på kvalitetsnivået
  • Bli bedre på kommersialisering (der er vi allerede gode)
  • Være raskere med innovasjon for å være konkurransedyktige
  • I enda større grad samarbeide med næringslivet, for å være bedrifters opplæringsavdeling istedenfor konkurrenten
  • Lage en endringsplan for hvordan vi skal komme fra dagens situasjon til en framtidsmodell som er levedyktig

Ut fra analysen gjort av den australske situasjonen i høyere utdanning, som kan sies å ligne mye på den norske, så har BI tatt et viktig grep med å initiere forprosjektet BI2020. Det blir viktig for BIs posisjonering i framtida at vi følger opp med en god endringsplan. I tillegg må vi få på plass gode mekanismer for å kunne endres kontinuerlig, gjøre evalueringer i organisasjonen og kunne ta beslutninger fortløpende. En lærende organisasjon og de strukturene som følger med, blir viktig for BI framover.

Og hvis du vil vite mer om hvordan høyere utdanning vil disruptes i framtida, så arrangerer NFF en konferanse om Disruptive Education idag og imorgen. Den kan du følge på Twitter

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply