Fra undervisning til læring

Fra undervisning til læring

Man kan påstå at det pågår et paradigmeskifte i høyere utdanning fra fokus på undervisning (hvilket innhold skal jeg forelese over) til læring (hvilke læringsaktiviteter skal skje for at studentene skal nå læringsmålene). Jeg har i det siste lest meg opp på forskningsartikler om blended learning fra de siste tre årene, og det har slått meg at veldig lite har handlet om kursdesign, eller teknologi, eller pedagogisk tilnærming, mens mye har handlet om studentengasjement, studenten som selvregulert lærende og lignende problemstillinger. Jeg ser for meg en pendel, som nå har pendlet langt i studentens retning, og siste bloggpost fra Swantje Quoos om Code University i Berlin er også et eksempel på det.

Men hvor ligger balansepunktet for pendelen? Hvor mye trenger vi å vite om studentene våre før vi kan planlegge læringsprosessen? Hva trenger vi å vite? Og hvordan trenger vi å få vite? Er det viktig å ha en dialog med studentene, slik at de opplever å bli sett og hørt? Eller kan en dialog som den nedenunder foregå digitalt med en chatbot?

Eller er det bedre at vi har data om studentene våre, slik at vi kan putte de i ulike studentgrupper og tilby ulike læringsløp? Bør vi identifisere de som ikke har en dybdetilnærming til læring, og som ikke har utviklet gode studieferdigheter og løfte disse? Og hva er tiltakene som fungerer?

Vi begynner å få mye forskning på at studenter som allerede er motiverte, som skaffer seg oversikt og planlegger semesteret, de får det til også i et læringsmiljø som er “blended”. Mens studenter som har problemer med oversikt, som ikke klarer å skille mellom viktig og uviktig, og som ikke planlegger, de sliter mer. Her er to artikler som er gode å lese om dette, jeg venter på neste runde med forskningsartikler som kommer med de gode svarene på hvordan vi møter akkurat disse studentene.

Manwaring, K. C., Larsen, R., Graham, C. R., Henrie, C. R., & Halverson, L. R. (2017). Investigating student engagement in blended learning settings using experience sampling and structural equation modeling. The Internet and Higher Education35, 21-33.

Zhu, Y., Au, W., & Yates, G. (2016). University students’ self-control and self-regulated learning in a blended course. The Internet and higher education30, 54-62.

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by