Forelesningen – død eller levende?

I en bloggpost forrige uke spør rektor ved BI, Tom Colbjørnsen, om hva som vil skje med forelesningen når undervisningen også digitaliseres. Vil forelesningene slite på samme måte som papiravisene? Det er en floskel at det ikke er enkelt å spå om fremtiden, men noe kan vi si utfra dagens situasjon.

Undersøkelser fra emner hvor forelesninger tas opp og gjøres tilgjengelig som podcast for studentene i etterkant av forelesningen, viser at det er bare 10 % av studentene som velger å la være å komme på forelesning, fordi de er tilgjengelig som opptak. Både internasjonale artikler og studentundersøkelser ved UiO bekrefter disse tallene.

Samtidig sier ikke disse tallene oss noe om hva studentene gjør når de er på forelesning. Marte Blikstad-Balas har publisert en artikkel basert på undersøkelser i videregående skole, som viser at elevene følger veldig lite med på det som skjer, når de har laptop tilgjengelig, uten at denne er integrert i undervisningen.

Mange forelesere sier at det tar tid og ekstra innsats å hente studentenes oppmerksomhet fra Facebook og vg.no. Så kan man spørre seg hva som er den største utfordringen for forelesningen framover, om det er at den også er digitalt tilgjengelig, eller om det er konkurransen fra andre medier. Og hva skal man som underviser gjøre med det?

Hvordan skal vi få studentene våre til å få lyst til å komme på forelesning og til å delta istedenfor å surfe? Noen podcastundersøkelser spør studentene om hvorfor de kommer på forelesning selv om de kan høre på opptaket. De svarer at det gir noe ekstra å være tilstede, og det til tross for at vi vet at det er få av dem som bruker anledningen til å stille spørsmål i timen.

Hva gjør du for at studentene skal velge deg framfor Facebook og nettaviser? Og hva tror du om forelesningens framtid?

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply