Facebook i undervisningen?

Facebook i undervisningen?

Har du prøvd å bruke Facebook-gruppe med studentene dine istedenfor å bruke its learning eller Fronter? Da kjenner du kanskje igjen funnene fra en undersøkelse gjort av Meishar-Tal, Kurtz og Pieterse i Israel. De brukte Facebook i et 13-ukers sommerkurs “International Aspects of ICT in Education”, med 50 studenter som møttes en gang i uka og hadde resten av aktivitetene på Facebook. For å sikre seg aktivitet var aktiviteten på Facebook en del av karakteren i kurset.

Ikke overraskende hadde Facebook både fordeler og ulemper i forhold til bruk av tradisjonelle læringsplattformer. De største fordelene var at studentene opplevde at de i mye større grad var del av en gruppe, hvor det var raske svar i diskusjonene, og lett både å samarbeide og å støtte hverandre, ofte gjennom en så enkel ting som å trykke på “like”-knappen. Det gjorde at studentene opplevde selve kurset som mer forpliktende enn det de var vant til.

Den største ulempen var startvanskene med å finne igjen kursmateriale. Dette ble adressert underveis, og løst ved å omstrukturere gruppesiden. Noen få kommenterte også at de ikke var komfortable med at skillet mellom fritid og studier opphørte. De sa at Facebook er et sted de går for å få seg en pause, og nå ble det til at de studerte også i pausen.

Alt i alt svarte 86 % av studentene at de ville anbefale andre akademiske kurs å bruke Facebook, og at gruppesiden ble oppfattet som et dynamiske læringsmiljø.

Facebook kan ifølge denne undersøkelsen ha noe for seg. Samtidig er det med Facebook som med alle andre pedagogiske virkemidler, at det ikke er en løsning som passer alltid. Undersøkelsen over ble gjort med en liten gruppe med 50 studenter, som alle hadde et basisnivå av digital kompetanse i utgangspunktet. Men samtidig viser undersøkelsen at Facebook er et egnet verktøy for å skape aktivitet.

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by
There is 1 comment for this article
  1. Pingback: Heftig og begeistret | BI LearningLab | BI LearningLab

Leave a Reply