Et universitet uten eksamen på slutten av semesteret?


På OEB konferansen i desember 2017 hørte jeg om et nytt privat universitet i Berlin som heter CODE. CODE tilbyr et prosjektbasert Bachelor program innenfor digital product management, software engineering og interaction design. De har ingen eksamen eller gradering bortsett fra i siste semester, hvert prosjekt blir derimot avsluttet med en presentasjon. Studiehverdagen består av forelesninger, workshops, seminarer og prosjektarbeid basert på flipped classroom-konseptet.

CODE startet i høstsemesteret 2017 med 88 studenter, som ble valgt ut blant 2000 søkere. Universitetet ble etablert av den digitale entreprenøren Thomas Bachem (31). Facebook, Zalando og Porsche er noen av samarbeidspartnerne de har i næringslivet. Det finnes ingen faste studieplaner. Studentene begynner med å få en vurdering av sine egne kompetanser i et orienteringssemester. Sammen med en veileder setter studentene seg selv kompetansebaserte mål og velger hvilke prosjekter de vil jobbe med. De faglige har en rolle som mentor: Istedenfor å svare på spørsmål skal de bare hinte om muligheter som hjelper studentene til å finne et svar selv og de skal utfordre deres nysgjerrighet.

Det er sikkert ikke et konsept som passer nøyaktig for BI med en stor og bred studentmasse, men jeg tenkte at det likevel kan være en inspirerende benchmark for det norske markedet som trenger sårt flere kvalifiserte mennesker med fremtidsrettet kompetanse for den digitale økonomien. I diskusjonen som foregår om feilslått digitalisering, så kan dette være et inspirerende innspill.
https://code.berlin/en/

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Senior Advisor Learning Design, LearningLab