Er LMSenes tid over?

Er LMSenes tid over?

Det er stadig noen som proklamerer at LMS nå er dødt, og at det er tid for å erstatte det med noe annet. Dette noe annet kan være PLN – personlig læringsnettverk, det kan være en læringsplattform eller det kan være en læringsarena. Jeg kan for eksempel anbefale denne diskusjonen fra 2009 som er like aktuell idag:

Om ikke hele videoen, så iallefall de innledende kommentarene. Og det slår meg når jeg hører på innlederne at det vi trenger å gjøre for å tilby gode digitale muligheter for læring er å ta det beste fra det forsvarerne mener er bra med LMS og det beste fra det motstanderne mener vi bør gjøre istedenfor, og tilby det. Begge leire har litt rett.

Det betyr i praksis at vi trenger noe som er enkelt nok for nybegynnerne (show me less), men samtidig fleksibelt nok for de som vil designe sitt eget (show me more). Det må være like enkelt å lage lukkede arenaer som det er for å velge å åpne opp deler eller alt. Det må være enkelt å jobbe sammen, og det må være enkelt å koble opp til eksterne ressurser. Og det må være lov å legge inn masse innhold, notater, samarbeidsdrodlinger og annet, og samtidig være gode filtreringsmuligheter når man trenger å finne igjen eller ha oversikt. Og ikke minst, så tror jeg fremdeles at den grunnleggende enheten må være personen, og at det å dele inn på kurs er en filtreringsmulighet.

Er det mulig da? Ja, med dagens løsninger så er dette både mulig og sikkert heller ikke så vanskelig å få til. Og da er det egentlig det samme for meg hva vi velger å kalle det.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply