Er Facebook i undervisning en god idé?

Flere forelesere på BI har brukt Facebook som en del av sin undervisning. Det er noe varierende målsettinger med bruken, men i hovedsak handler dette om engasjement. Studenter er ofte vanskelig å aktivisere i digitale forumer, og kanskje spesielt har det vist seg å være vanskelig inne i vårt LMS itslearning.

En student ved HiMolde gjennomførte en liten undersøkelse for å få litt data på studentenes bruk av både LMSet og facebook (http://panorama.himolde.no/2015/05/08/slik-vil-himolde-studentene-ha-det/). 69,6% av de spurte studentene i hans undersøkelse oppgir at det tar mer en 12 timer før de ser en melding på Fronter. Til sammenlikning sier 67,8% av studentene at de ser en melding på Facebook i løpet av 30 minutter. Dette i seg selv er jo et argument for å teste Facebook i undervisning.

Heldigvis finnes det mer data på dette feltet. Stine P. Sandbo og Mikkel K. Skjeflo er to masterstudenter ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Oslo som har gjort spennende analyser av Facebook i høyere utdanning. De har akkurat levert sine masteroppgaver og i forrige uke var vi flere på BI som fikk presentert deres arbeid.

Hva vi i LearningLab leser ut av disse oppgavene vil vi skrive om i et senere innlegg. At det blir nyttig er vi helt sikker på. Takk til både Mikkel og Stine for deres bidrag til vårt arbeid.

 

Stine Sandbo presenterer

Stine Sandbo presenterer

Stine Pettersen Sandbo har skrevet om «Kunnskap i en ny tid. Facebook som en felles arena for utforskende kunnskapsbygging». Casestudien ser nærmere på studenters utvikling og forståelse av utforskende kunnskapsbyggende prosesser på Facebook.

 

 

Mikkel Skjeflo presenterer

Mikkel Skjeflo presenterer

Mikkel K. Skjeflo  har skrevet «Sammen er vi sterke… eller? En eksplorerende casestudie av Facebook i høyere utdanning». «Formålet med studien er å bidra til et nyansert bilde av læringsmekanismer som finner sted ved bruk av en slik plattform.»

 

 

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Advisor in edtech and innovation at BI Norwegian Business School. Focusing on how technology can enable both incremental and radical change in higher education.

Leave a Reply