Er alle LMSer bygget over samme pedagogiske lest?

Er alle LMSer bygget over samme pedagogiske lest?

Vi liker å tro at den tiden er forbi der hvor vi mente at god læring skjer når foreleseren får overført kunnskap til studentene. Når undervisning handlet om å presentere og formidle fagstoffet på en god måte, og at da var jobben gjort. Det var tiden hvor en foreleser kunne formidle kunnskap til mange studenter, og at dette var det vi skulle legge til rette for som læringsinstitusjon. Da var det kjekt med et LMS (læringsplattform) som bygde opp under samme modell, hvor foreleseren hadde formidlingsrollen, mens studentene skulle være mottakere. Hvordan er læringsplattformen der hvor du jobber eller studerer? Er den basert på dette læringssynet?

Vi har de siste årene prøvd å finne en læringsplattform som er bygget over en annen pedagogisk lest. Mens resten av verden har gått videre fra overføring som metafor for læring til en ide om at foreleseren skal veilede studentene i deres læringsprosess, så henger læringsplattformene etter. Mener vi. Samtidig som vi ønsker aktiv læring, aktive studenter, og mener at studentenes forståelsesprosesser er viktigere enn å dekke pensum, så henger ikke læringsplattformene med.

Hvor er læringsplattformene som støtter opp under aktiv læring og blandede læringsformer? Som hjelper studentene med å lære av hverandre og til å oppnå dybdelæring heller enn overflatelæring? Finnes de? Er det i det hele tatt mulig å lage digitale systemer som støtter dette læringssynet?

Hvorfor lever læringsplattformer basert på overføring av kunnskap i beste velgående i 2017? Har ikke læringssynet endret seg i høyere utdanning? Eller ser vi ikke at vi har digitale løsninger som jobber mot det vi ønsker å få til av studentlæring?

Next Post:
Previous Post:
This article was written by