Bruk av digitalt verktøy for å gjennomføre øving i forhandlingsteknikker!

Bruk av digitalt verktøy for å gjennomføre øving i forhandlingsteknikker!

En prat med Mark Brown om bruk av etherpad i kurs i forhandlingsteknikker

I kurset SPÅ 2902 Business Communication in English, kurs i forhandlingsteknikker, har de eksperimentert med etherpad og Itslearning for å gjennomføre en øvelse i forhandlingsteknikker på engelsk. Vi tok en prat med initiativtaker Mark Brown for å høre hva de har gjort og hvilke erfaringer de har høstet. Våren 2011 var det i alt 106 studenter fordelt på fire lokasjoner, Bergen, Stavanger, Drammen og Oslo som deltok.

Pedagogisk utbytte

Studentene ble delt inn i 26 grupper og det ble lagt opp til at gruppene skulle forhandle mot hverandre på tvers av skolene i 13 forskjellige sesjoner. Tidligere har forhandlingene skjedd lokalt og i klasserommet, nå ble det lagt opp til at studentene verken skulle se eller kjenne til hvem forhandlingsmotparten var.

Det tekniske

Det ble tidlig avdekket et behov for at forhandlingene måtte kunne dokumenteres. Skype og andre enklere online verktøy ble derfor forkastet. Valget falt på Etherpad, et verktøy som ligner på chat men som har en oversiktlig logg for dokumentasjon. Mark var spent på om studentene ville oppfatte denne skriftligheten som en utfordring i et ellers muntlig fag, men han ble positivt overrasket over hvor enkelt dette gikk. Dagens studenter er komfortable med å bruke tastaturet for å kommunisere, så det viste seg ikke å bli noen utfordring oppsummerer Mark.

 

Arbeidsmessig

Hele prosjektet varte i fem uker, mens selve forhandlingsprosessen var over i løpet av fem arbeidsdager. Det nettbaserte forhandlingseksperimentet er mindre intenst enn ansikt til ansikt forhandlinger i klasserommet. Det ga i tillegg studenten erfaring i å ta ansvar for det administrative rundt gjennomføringen, avtale tid og sted, legge strategi og velge taktikk. Tanken var at det skulle bli mindre arbeidsbelastende for oss lærere, sier Mark. Det ble nok ikke helt slik denne første gangen. Men vi har lært mye og skal diskutere veien videre på fagseminaret, sier han. Mark legger ikke skjul på at han ønsker å finne fram til en enda bedre løsning hvor studentene forhandler med hverandre uten at en lærer er involvert, hvor itslearning sørger for den administrative biten og lærerne kommer inn senere – for å gi tilbakemeldinger på prosessen basert på det som er dokumentert. Det er også ønskelig med enda større fleksibilitet i selve programvare og/eller kanaler. Dette er noe vi ser på og også er åpne for tips og innspil på her i LearningLab!

Mark er tydelig på at hovedgevinsten for dette opplegget ble synlig i den siste delen, selve tilbakemeldingen på prosessen, i selve veiledningen. Her fremkom det at studentene i langt større grad hadde reflektert over sin egen innsats på en bedre måte enn ved tidligere opplegg. Mark konkluderer med at prosjektet har vært lærerikt og nyttig og danner derfor et godt grunnlag for en faglig diskusjon om bruk av elektroniske hjelpemidler i SPÅ 2902.

Se video med Mark Brown

Har du spørsmål til opplegget eller ønsker å diskutere hvordan et lignende prosjekt kan gjennomføres i ditt kurs? Ta kontakt med BI LearningLab

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply