En løsning – en studentgruppe?

En løsning – en studentgruppe?

Jeg har lest gjennom en god del forskningslitteratur om blended learning, og mye tyder på at i et læringsmiljø hvor både fysiske møter og nettaktiviteter brukes for at studentene skal nå læringsmålene, så gjør gode studenter det bedre, mens dårlige studenter gjør det dårligere.

50 % av studentene føler at de ikke henger med
La oss ikke kalle det dårlige studenter. La oss heller kalle det de 50 % av studentene som ikke har studieteknikken på plass. De sier selv at de sliter med å henge med. De har ikke oversikt, og stresser over at de ikke vet hva de skal gjøre når. Dette sier de i en hverdag hvor de har en forelesning per uke per fag og 4 parallelle fag. Da er det ikke overraskende at når vi begynner å løsne opp i denne ganske forutsigbare rammen og tilby digitale læringsressurser i tillegg, eller istedenfor, så blir det enda mer å holde styr på, og enda vanskeligere å ha oversikt.

Struktur, struktur, struktur
Man kan dermed se for seg at det kunne være nyttig å lage digitale løsninger som loser studentene gjennom fra a til å. Tenk hvor deilig det hadde vært for disse stressede studentene med en app som hver morgen forteller deg hva du skal gjøre idag og hvordan du ligger an i studiet! Det må jo være en genial løsning og absolutt noe vi burde satse på!

50 % av studentene lærer mer med fleksibilitet og valg
Men hva skjer med den andre halvdelen av studentene i et slikt læringsmiljø? De som har studieteknikken på plass, som har struktur og kjenner sine egne styrker og svakheter som studenter? De mister all autonomi. De mister muligheten til selv å velge hvilke læringsressurser de vil bruke, til selv å planlegge læringsløpet sitt. Det er ting som tyder på at de da mister nettopp det som gjør at de lærer mer i et blanda læringsmiljø.

Dilemma: Kan vi hjelpe alle samtidig?
Ved å støtte halvdelen av studenter som sliter med å få studiestrategien på plass, så mister samtidig den halvdelen som har det på plass sine fordeler. Ved å gi halvdelen som har studiestrategien på plass valg og fleksibilitet, så gjør halvdelen som ikke har studiestrategien på plass det dårligere. Må vi velge den ene eller den andre halvdelen av studentene? Eller er det mulig å støtte begge grupper samtidig?

Next Post:
Previous Post:
This article was written by