Den viktige debatten om fremtiden, for BI, om du bryr deg da….

Tor Haugnes har skrevet følgende innlegg til BIs studenter på sbio.no:

For over to mannsaldre siden ble vi invadert på denne dagen, 9.april! I år var noen av oss samlet til en BI-intern paneldebatt med tittelen BI2020. Vi har vært et knippe kolleger som med god hjelp fra diverse interne og eksterne ressurspersoner har utarbeidet en rapport som ser inn i (den nære)fremtiden. Tanken var at debatten i Oasen denne skarpe aprildagen ville kunne få flere interessert i hva det er som foregår! Jeg hadde tatt på meg oppdraget med å være debattleder og syntes det gikk greit. Vi hadde flinke folk både i panel og “sal” så 1 ½ time gikk fort. Målgruppen var og er både BI-ansatte og studenter og vi trenger flere stemmer om hvordan morgendagens BI skal se ut. Dessuten er det vi som skaper fremtiden, den kommer ikke til å skape seg selv.

Flinke taleføre folk i panelet, fra venstre Marius Eriksen, Gerhard E. Schjelderup, Andreas Bryhn Edesberg, Nils Øby og June M. Breivik

Flinke taleføre folk i panelet, fra venstre Marius Eriksen, Gerhard E. Schjelderup, Andreas Bryhn Edesberg, Nils Øby og June M. Breivik

Jeg er nysgjerrig og lurer på hva du som student ønsker og forventer? Jeg lurer på så mye rart. Vi du for eksempel ha flere digitale ressurser og færre forelesninger? Skal vi erstatte pensumbøker med multiple choice og muntlig videobasert eksaminering? Eller skal vi holde på det gamle, det som vi vet virker – i hvert fall virket det (sånn nogen lunde) for oss, den gangen da. For hvor stort er endringsønsket blant studentene?

Jeg klarer bare å fange opp enkeltkommentarer. Disse setter jeg sammen med den ujevne interessen Itslearning-aktivitetene mine oppnår i ulike kurs. Noen treffer, andre ikke. Det er hevet over en hver tvil at det handler mest om meg – og hva jeg, læreren gjør. Men dersom vi begynner å endre rammene for kursgjennomføringen, pensum og eksaminering, da bør vi helst vite hva vi gjør. Samtidig som vi, i god europeisk tradisjon debatterer og åpner for ytterligere stemmer og tanker, handler de mer impulsive slektningene våre på andre siden av dammen. Amerikanske utdanningstilbydere er på full fart inn i digitalisering av kurs og eksaminering. Dette fenomenet: MOOC (Massive Open Online Courses) er mest sannsynlig bare starten på en revolusjon. Men som det er med alle (dramatiske) endringer, det (eller de) bestående er det mest stillestående. Selv er jeg vaklende. Jeg forstår at det skjer noe nå – men jeg har så vondt for å tro at det skjer så fort. Selv om jeg kan sitte å monitorere det, for eksempel www.coursera.org som nå, 26.april har 3.364363 “kursdeltakere”. I mars var det 2,8 registrerte brukere. MOOC’ene er på frammars og må vies oppmerksomhet. Men ikke bare som en trussel – også som en gigantisk mulighet. For oss som har noe vi vil – og det burde vi jo alle. Ville noe mener jeg.

Jeg har ingen svar på noe – bortsett fra at dette (garantert) er begynnelsen på noe nytt! Nye organisasjons- og forretningsformer for høyere utdanning. Vi som jobber, studerer eller på annet vis har et forhold til BI kan gjøre lurt i å forsøke å dele våre tanker om dette, fremtiden altså, for det er jo vi som skal skape den… Om ingen skulle komme på den ekle tanken på å invadere oss igjen. Måtte det ikke skje!
Du må gjerne prike litt tilbake. Det var det med å bry seg litt ut over egeninteressen….

Behørlig avstand mellom oss og dem. Studenter står (og driver med sitt), ansatte sitter (inngjerdet). Sammen skal vi skape framtiden. Hm...

Behørlig avstand mellom oss og dem. Studenter står (og driver med sitt), ansatte sitter (inngjerdet). Sammen skal vi skape framtiden. Hm…

Lenker til mer informasjon om BI2020 og debatten:
http://bilearninglab.no/

http://www.bi.edu/research/learninglab1/conference-bi-2020/bilder-fra-debatt-bi-2020/

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply