Den digitale høyskolen – en students perspektiv

Av Andreas Bryn Edesberg:

La meg si det med en gang: khanacademy.com er nøkkelen til min suksess i matematiske fag på BI. Etter minimal matematisk bakgrunn fra videregående, og fem år med musikk som heltidssyssel, trengte jeg å legge ekstra trykk på disse emnene da jeg begynte på BI. Khanacademy tilbyr 8-12 minutter lange videoforelesninger, systematisk strukturert i hvert fag. Siden er finansiert av donasjoner og tilbys gratis til hele verden. Jeg har brukt denne siden i matematikk, statistikk og mikroøkonomi, mens i makroøkonomi lærte jeg meg de grunnleggende emnene på YouTube, da dette faget ikke er tilgjengelig.

Videoene i disse fagene ble etter hvert en så viktig del i måten jeg studerer på at det etter hvert har blitt direkte frustrerende å jobbe med økonomiske fag, hvor det er mye vanskeligere å finne egnede videoserier (grunnet større variasjon i faginnhold, og lokaliseringsproblematikk). Det oppleves rett og slett mye mer ineffektivt å sitte med bøker for å innhente informasjon. Eller, for å presisere: ta til seg kunnskap og faktisk forstå fagene. Lærebøker i matematiske emner er lette å lese når man kan stoffet, men når man skal tilegne seg det for første gang er det å få det muntlig forklart helt essensielt. Dette gjelder i forelesning like mye som i repetisjonen på egen hånd.

For meg er ikke video en erstatning for verken forelesninger eller oppgavebøker. Det er et supplement. Mange har visse kunnskapshull etter grunnskolen og videregående, spesielt i matematiske fag. Video gir en muligheten til å tette disse hullene uten å stille ydmykende spørsmål i forelesning, i eget tempo, med 100 % individuelt fokus.

Andreas.Edesberg

Som studentassistent ved LearningLab har jeg muligheten til å få et innblikk i hvordan den teknologifokuserte delen av BI tenker, og samtidig se hvordan disse planene og tankene oppfattes av foreleserne i deres møte med meg som student. Noen forelesere kommenterer faktisk LearningLab i forelesning, andre har jeg snakket direkte med om mulighetene for videoforelesninger. Oppfatningene av mulighetene video gir er i min oppfatning splittet. Noen forelesere er skeptiske, og virker redde for å bli overflødige så snart de har foreviget produktet sitt, nemlig forelesningene. Andre forelesere ser hvor nyttig video kan være, men er klare på at de rett og slett ikke har tid til å sette seg ned og lage dem. De er klar over at forholdene er lagt til rette, men tidsinvesteringen er for stor.

Hos de skeptiske foreleserne virker det som at et nyansert syn på video hvor det er et supplement for å fylle hull fra tidligere undervisning eller repetere stoff fra forelesning, i liten grad er til stede. Tanken om å flippe klasserommet virker også i overkant utfordrende for forelesere i store klasser.

For en student er det så enkelt som dette: jeg kan bruke en eller to timer på å finne stoffet i læreboken, lese og jobbe med temaet til jeg forstår det, eller se en 12 minutters video og oppnå det samme resultatet. I fag som statistikk og makroøkonomi er dette faktisk virkeligheten.

Med LearningLab har BI fått et kompetansesenter for læring, undervisning og IKT, hvis motto er ”improving student learning”. Den spennende utfordringen blir dermed å kartlegge empiriske data som bekrefter at digitale hjelpemidler kan øke læringen til studenter, implementere denne tankegangen sentralt i styringen av skolen, og faktisk finne måter å strukturere undervisningen rundt dette. Både forelesere, ledelsen og studentene må være villige til å bli med på denne reisen for at det skal bli virkelighet. En slik endring vil ta tid, men det er mulig. Det som er klart er at uansett hvilken av disse gruppene du tilhører, er spørsmålet du må stille deg selv det samme: vil jeg være med på denne reisen?

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply