Del og bruk 2011

Del og bruk 2011

LearningLab var på Del og bruk-konferansen på Sandvika videregående skole forrige uke. Vi fikk høre veldig mye spennende om læring, og her er noen av høydepunktene.

 

The connected educator

Sheryl Nussbaum-Beach holdt et innlegg om The connected educator: Leading and learning in the digital age. Hun hadde fokus på at i den digitale tidsalderen må ikke alt fokus være på teknologien og verktøyene, men det menneskelige elementet. Hun fremhevet viktigheten av å gi slipp på kontroll og å utvide sine nettverk, og samarbeide på tvers av landegrenser. Hun uttrykte dette godt ved å si: ”None of us is as good as all of us. None of us is as smart as all of us”. Den teknologiske revolusjon transformerer måten vi kan finne hverandre, interagere. Vi kan plukke og velge individer som vi vil connectes med. Datamaskinen kobler studenten til resten av verden, basert på konversasjoner og interaksjon. Studentene er connected hele tiden, på fritiden og senere i jobb. Det er unaturlig å være disconnected i studiesituasjonen, kunstig at den skal skille seg fra alt annet. Læreren må selv være connected for å få det til!

Her kan du se hele presentasjone hennes:

 

Flipped classroom

Kjemilærerne Jonathan Bergmann og Aaron Sams fra USA presenterte The flipped classroom. De har snudd hele undervisningsopplegget på hodet. Elevene ser på forelesninger hjemme, og gjør oppgaver på skolen. Bergmann og Sams sier at de egentlig bare gjør det man har gjort i norsktimene i all tid. Der leser man boka hjemme, og diskuterer den på skolen. Forelesningen bør være noe elevene har tilgang til når de vil lære noe, uavhengig av tid og sted.
De mener at læreren må forandre rolle og interagere med elevene. Det kan gjøres gjennom pedagogiske kvalitetsvideoer, å oppmuntre til klasseaktivitet og å ha en robust tilbakemelding.
I denne formen for undervisning er det ikke noe sted å gjemme seg for elevene. De må ha en samtale med lærerne om hva de lærer. De må interagere. De mener også at det er det samme hvordan du lærer pensum, så lenge du lærer det. Du må finne en måte å lære på som er viktig for deg som elev. Man må lære mer kreativt, med fokus på det som er best for ELEVENE. Pedagogikk må drive teknologien, ikke omvendt.

Les mer om Flipped classroom her: http://vodcasting.ning.com/ og her: http://chemicalsams.blogspot.com/

Design thinking

Ewan McIntosh avsluttet seminaret med Design thinking: Genuine Epic-scale Problem-based learning from Whole-school planning to supporting and measuring learning. Han hadde fokus på at man skulle oppnå det studentene har “in mind”, ikke det læreren tenker på.
Studenter vil ha 3r-er og 3 c-er:

  • responsibility
  • respect
  • real things
  • choice,
  • challenge
  • collaboration

Man må ikke bare fokusere på problemløsing, men på å finne problemer og så løse dem. Han mener at man bør la seg inspirere av entrepenørers og designeres arbeids- og tenke måte i undervisningssammenheng:

 

 

 

 

 

Les mer om dette på bloggen hans

McIntosh pratet også om å la seg inspirere av videospill. ”Du kan gjøre alt du vil, så lenge du gjør dette”, blir feil pedagogikk. Du må forstå hva som får i gang studenten og gjøre dem aktive. Videospill er så fengende ikke fordi det er morsomt, men ENGASJERENDE. De er episke eventyr med viktige mål, det er alltid mulig å vinne og du har en flow.

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply