De stille studentene

De stille studentene

NRK har i sommer hatt fokus på de stille og introverte barna, også i en skolesammenheng. Når muntlige ferdigheter er like viktige som skriftlige, så blir det vanskelige når noen ikke vil si noe i klassen. I våre store klasser på BI er det også en utfordring å få studentene til å tørre å stille spørsmål og delta i diskusjoner. Det er ikke lett å si hva du mener med 200 andre studenter tilstede, og det er uansett om du er introvert eller ekstrovert. Flere av våre forelesere mener å ha funnet en løsning på dette, som kanskje grunnskolen også kunne lært noe av.

Både Nina Ronæs, Riana Steen, Tor Bang og Mona Solvoll sier at Facebook er en arena hvor de stille studentene har anledning til å skinne. Der skinner de med fullt navn og bilde, som gjør at foreleseren kan henvende seg til den stille studentene i neste time, og dra de inn i diskusjoner på de områdene hvor de vet at de kan bidra på en trygg måte.

Ragnhild Kvålshaugen har observert at det samme er tilfelle når noe klasseromsundervisning erstattes med webinar, gruppearbeid og studentpresentasjoner i Adobe Connect. Andre studenter enn de som er aktive når de møtes fysisk er de som er aktive når de møtes på nett.

Å bruke blogg som arbeidskrav gjør også at Sigrid Røyseng blir bedre kjent med stemmene til studentene, og hun bruker også det til å trekke den enkelte student mer inn i undervisningen med navn og meninger.

Dette er gode eksempler på at teknologi kan hjelpe oss til å engasjere flere av studentene våre enn de vi vanligvis når, og at teknologien gjør oss bedre kjent med den enkelte. Istedenfor å lage avstand mellom mennesker, så blir teknologi et verktøy til å komme tettere inn på hverandre, enn det et auditorium innbyr til.

 

Next Post:
Previous Post:
This article was written by

Leave a Reply