Staff Exchange – My Visit at BI

Staff Exchange – My Visit at BI

From September 5th to September 9th, Franziska Chen from Vienna University og Economics and Business (Wirtschaftsuniversität Wien) guested the BI LearningLab. In this blog post,…
Alternativ skole

Alternativ skole

June Breivik besøkte nylig AltSchool i San Francisco – en skole som verken har lekser, pensum eller lærerplan og hvor klassene er aldersblandede. Den 15.…

Betaler du skatten din med glede?

Reisebrev av Anders Tveit, Førstelektor ved Institutt for Samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI: Dette reisebrevet er basert på Krugman (2012) og egne feltstudier i Berkeley og San…

To nye ansatte i LearningLab

Morten Frellumstad har blant annet jobbet med IT-brukerstøtte ved UiO, og har god oversikt over teknisk utstyr og programvare knyttet til læring og undervisning. I…
Page 1 of 3