To Excel in Jupyter

To Excel in Jupyter

Is Jupyter Notebooks the "next Excel"? or is it much more? Will graduates from BI in the near future be expected by their employer to…
Voksenlæring

Voksenlæring

Er det egentlig noen forskjell på hvordan voksne etter- og videreutdanningsstudenter lærer til forskjell på heltidsstudenten i begynnelsen av 20-åra? Ja, sier noen, nei, sier…
Hvordan overleve snøværet?

Hvordan overleve snøværet?

Jeg hadde ikke egentlig trengt å være på jobb idag, og spørsmålet er om vi i større grad burde planlegge for hjemmedager når værmeldingen igår…
De stille studentene

De stille studentene

NRK har i sommer hatt fokus på de stille og introverte barna, også i en skolesammenheng. Når muntlige ferdigheter er like viktige som skriftlige, så blir…
En foreleser på hjul

En foreleser på hjul

  Foreleser Espen Andersen har nylig skaffet seg en Double fra Double Robotics. Enkelt forklart er det en iPad på hjul som fungerer som en…
Aktivitet skaper læring

Aktivitet skaper læring

En fersk metaanalyse fra Freeman og venner viser at det å legge inn aktiviteter i forelesningen utover det å ta egne notater og svare på…
Page 1 of 3