Studentaktive læringsformer

Studentaktive læringsformer

Det er blitt helt vanlig å argumentere for å bruke mindre tid på monolog og mer tid på studentaktive læringsformer når vi møtes til "forelesning".…
Fra undervisning til læring

Fra undervisning til læring

Man kan påstå at det pågår et paradigmeskifte i høyere utdanning fra fokus på undervisning (hvilket innhold skal jeg forelese over) til læring (hvilke læringsaktiviteter…
Strategisk dybdelæring

Strategisk dybdelæring

Tidligere i år et gullegg av en artikkel for oss som jobber med pedagogikk og læring, "Variables associated with achievement in higher education: A systematic…