BI 2020 – Endring

Av June M. Breivik: Vi lever i en tid med hurtige endringer. Teknologisk utvikling gjør at organisasjoner, arbeidsprosesser og strukturer defineres og redefineres hele tiden. …

Sosial medieangst i skolen

Av Cecilie Staude: I forrige uke holdt jeg heldagskurs på BIs Rektorskole om bruk av sosiale medier i skolen. I klasserommet satt rektorer og lærere - fra utdanningsinstitusjoner i Sandefjord og…
Page 9 of 9