Sosial medieangst i skolen

Av Cecilie Staude: I forrige uke holdt jeg heldagskurs på BIs Rektorskole om bruk av sosiale medier i skolen. I klasserommet satt rektorer og lærere - fra utdanningsinstitusjoner i Sandefjord og…
Page 10 of 10